Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3566 - Přístroje jaderné techniky

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
16017

ČSN IEC 231 (356601) - březen 1994

Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy

350 Kč vč. DPH
16110

ČSN IEC 231 A (356601) - duben 1994

Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A

230 Kč vč. DPH
503490

ČSN EN 61005 ed. 2 (356605) - říjen 2017 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
504091

ČSN EN 60780-323 (356609) - květen 2018

Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
16611

ČSN IEC 910 (356611) - září 1994

Přístroje pro monitorování kontejnmentu pro včasné zjištění vznikajících odchylek od normálního provozu u lehkovodních reaktorů

125 Kč vč. DPH
15256

ČSN IEC 911 (356612) - prosinec 1993

Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů

230 Kč vč. DPH
502737

ČSN EN 60965 ed. 2 (356613) - červen 2017 aktuální vydání

Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
28834

ČSN IEC 980 (356614) - říjen 1993

Doporučené způsoby ověřování seismické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren

350 Kč vč. DPH
99141

ČSN EN 60987 ed. 2 (356615) - leden 2016 aktuální vydání

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
16167

ČSN IEC 960 (356617) - duben 1994

Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny

190 Kč vč. DPH
87369

ČSN EN 60964 (356618) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
509066

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (356618) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
80146

ČSN EN 61098 (356619) - březen 2008

Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob

550 Kč vč. DPH
19793

ČSN IEC 1171 (356621) - srpen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí

340 Kč vč. DPH
20093

ČSN IEC 1172 (356622) - říjen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí

350 Kč vč. DPH
507204

ČSN EN 61227 (356624) - květen 2019 nové vydání

Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora

340 Kč vč. DPH
85858

ČSN IEC 61772 (356625) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.13t


382 Kč vč. DPH
55818

ČSN IEC 1771 (356626) - srpen 1999

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu

350 Kč vč. DPH
66280

ČSN IEC 60692 (356628) - březen 2003

Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
52770

ČSN IEC 973 (356635) - září 1998

Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření

350 Kč vč. DPH
52767

ČSN IEC 1304 (356637) - září 1998

Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky

230 Kč vč. DPH
52769

ČSN IEC 1452 (356639) - listopad 1998

Přístroje jaderné techniky - Měření emisí gama záření radionuklidů - Kalibrace a užití germaniových spektrometrů

590 Kč vč. DPH
87380

ČSN EN 61226 (356643) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí

350 Kč vč. DPH
90720

ČSN EN 61500 (356644) - červenec 2012

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
509070

ČSN EN IEC 61500 ed. 2 (356644) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
90716

ČSN EN 60671 (356645) - červenec 2012

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
60489

ČSN IEC 1322 (356647) - březen 2001

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalované měřiče příkonu dávkového ekvivalentu, varovné sestavy a monitory pro neutronové záření s energiemi od tepelné oblasti do 15 MeV

350 Kč vč. DPH
63327

ČSN IEC 1145 (356649) - leden 2002

Kalibrace a použití sestav s ionizační komorou k měření radionuklidů

190 Kč vč. DPH
93599

ČSN EN 61513 (356654) - prosinec 2013

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
65607

ČSN IEC 61562 (356655) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách

340 Kč vč. DPH
65606

ČSN IEC 61563 (356656) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

340 Kč vč. DPH
65752

ČSN IEC 61584 (356657) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu

340 Kč vč. DPH
67026

ČSN EN 61839 (356660) - srpen 2003

Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t


295 Kč vč. DPH
71212

ČSN IEC 61468 (356662) - říjen 2004

Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t


580 Kč vč. DPH
71307

ČSN IEC 61888 (356663) - říjen 2004

Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní

230 Kč vč. DPH
95416

ČSN EN 62598 (356664) - červen 2014

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
72060

ČSN IEC 62138 (356665) - duben 2005

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t


472 Kč vč. DPH
80288

ČSN EN 62022 (356666) - duben 2008

Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly

340 Kč vč. DPH
75539

ČSN EN 62241 (356667) - září 2006

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t


505 Kč vč. DPH
77173

ČSN IEC 60568 (356669) - březen 2007

Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech

230 Kč vč. DPH
77174

ČSN IEC 61225 (356670) - březen 2007

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení

340 Kč vč. DPH
77586

ČSN EN 61582 (356671) - leden 2007

Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení

570 Kč vč. DPH
94241

ČSN EN 61526 ed. 2 (356672) - prosinec 2013 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
88023

ČSN EN 62340 (356673) - duben 2011

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF)

340 Kč vč. DPH
500044

ČSN EN 62387 (356674) - leden 2017

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
96226

ČSN EN 62566 (356675) - únor 2015

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
500026

ČSN EN 62533 (356676) - listopad 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501392

ČSN EN 62808 (356677) - červenec 2017

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501598

ČSN EN 62694 (356678) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501595

ČSN EN 62618 (356679) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504090

ČSN EN 62765-1 (356680) - květen 2018

Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508388

ČSN EN IEC 62976 (356681) - prosinec 2019

Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH