ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (356618)

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (35 6618)

Tato norma stanovuje požadavky na rozhraní člověk-stroj v blokových dozornách jaderných elektráren. Norma rovněž stanovuje požadavky na výběr funkcí, zásady navrhování a organizaci rozhraní člověk-stroj a postupy, které je nutno systematicky použít pro ověřování a prokazování platnosti funkčního návrhu. Tyto požadavky vycházejí ze zásad inženýrské psychologie, které aplikují na rozhraní člověk-stroj při provozních stavech i podmínkách nehody jak jsou definovány v IAEA SSR-2/1 a IAEA NP-T-3.16. Tato norma se netýká řídicích pracovišť pro zvláštní účely nebo neobsluhovaných za běžného provozu, jakými jsou například pracoviště určená pro odstavování reaktoru vně blokové dozorny, pro manipulaci s radioaktivním odpadem, nebo prostředky určené pro havarijní případy. Podrobný návrh vybavení není náplní této normy. Základním účelem této normy je stanovit požadavky na funkční návrh, který se použije při návrhu blokové dozorny jaderné elektrárny tak, aby splňoval provozní a bezpečnostní požadavky. Tato norma rovněž stanovuje požadavky na funkční propojení vztahující se na personální zajištění dozorny, provozní předpisy a výcvikové programy, které spolu s rozhraním člověk-stroj tvoří systém dozorny. Tato norma je určena pro navrhování nových dozoren, jejichž koncepční návrh byl zahájen po vydání této normy. Pokud je požadováno její použití na stávající dozornu, je nutno věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly udrženy shodné hlavní zásady návrhu.

Označení ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (356618)
Katalogové číslo 509066
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135090662
Tato norma nahradila ČSN EN 60964 (356618) z února 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)