ČSN IEC 1771 (356626)

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu

ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1771:1995. Mezinárodní norma IEC 1771:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví postupy ověření (verifikace) a prokázání platnosti (validizace) návrhu systému dozorny pro jaderné elektrárny a poskytuje kritéria ověření a prokázání platnosti pro přidělení funkcí a pro integrovaný systém dozorny. Norma popisuje přezkoumávání a vyhodnocování pracovního prostoru dozorny, její vybavení měřícími a řídicími systémy, řídicími prostředky a dalším zařízením z hlediska inženýrské psychologie, která bere v úvahu jak požadavky systému tak i schopnosti operátora. Také se musí zjistit, vyhodnotit a provést úpravy návrhu dozorny pro opravu nesprávných nebo nevyhovujících položek návrhu. Norma je určena pro použití při navrhování nových blokových dozoren jaderných elektráren nebo při dodatečných úpravách (rekonstrukci a úpravě návrhu) stávajících návrhů dozoren. V druhém případě je třeba věnovat pozornost určení dotčených částí návrhu. Norma se má použít pro tyto části a pro jejich integraci do celé dozorny s ohledem na požadavky uvedené v kapitole 4 a v souladu s ustanoveními kapitoly.5. Norma se také může použít při navrhování jiných řídicích částí v jaderné elektrárně. Při V&V integrovaného systému člověk-stroj se doporučuje, aby se ostatní rozhraní, např. dálkové odstavení elektrárny a místní bezpečnostní panely, hodnotily současně s blokovou dozornou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Ověření a prokázání platnosti nového návrhu blokové dozorny a kapitolu 5 - Ověření a prokázání platnosti vývojových návrhů a zpětné úpravy. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C a D. ČSN IEC 1771 (35 6626) byla vydána v srpnu 1999. Nahradila článek A.3.3 ČSN IEC 964 (35 6618 - jiné číslo normy a jiný třídicí znak) ze srpna 1998.

Označení ČSN IEC 1771 (356626)
Katalogové číslo 55818
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963558189
Dostupnost skladem (tisk na počkání)