ČSN EN 61187 (356506)

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace

ČSN EN 61187 Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61187:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1187:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma s níže uvedenou schválenou společnou změnou: Písemný text návodu musí být v jazyce, přijatelném v zemi, kde je zařízení používáno. Tato norma se vztahuje na technickou dokumentaci, dodávanou s elektrickými a elektronickými měřicími přístroji používanými v laboratořích. Předmětem této normy je: dosáhnout přijatelné úrovně jednotnosti, zabránit používání nesprávných termínů, všeobecně stanovit základní obsah a skladbu dokumentace, dodávané se zařízením tak, aby uživatel dostal potřebné informace o instalování, používání, bezpečnosti, aplikacích, technických specifikacích, zkoušení, údržbě a opravách; seznam doporučeného a dodávaného příslušenství a o náhradních dílech. V kapitole 4 jsou normalizovány všeobecné požadavky, tj. povinné a nepovinné dokumenty, v kapitole 5 Podrobný obsah návodu k používání, v kapitole 6 - Podrobný obsah pokynů k údržbě a opravám. Kapitola 7 obsahuje pokyny pro způsob provedení (vypracování) návodu. Za pozornost stojí poměrně rozsáhlý čl.6.2 (kapitola 6), který obsahuje pokyny pro zpracování bezpečnostních opatření při údržbě nebo opravách. ČSN EN 61187 (34 6506) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 35 6506 z 6.9.1983 a ČSN 35 6523 z 22.6.1987.

Označení ČSN EN 61187 (356506)
Katalogové číslo 20503
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963205038
Tato norma nahradila ČSN 35 6506 (356506) z června 1984
ČSN 35 6523 (356523) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)