ICS 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401) - duben 2011 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60746-4 (257402) - září 2019

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50148 (305110) - srpen 1997

Elektronické taxametry

230 Kč

ČSN EN 61032 (330333) - červen 1999

Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

340 Kč

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč

ČSN EN 61040 (341751) - březen 1997

Detektory, přístroje a vybavení pro měření výkonu a energie laserového záření

230 Kč

ČSN EN 60060-1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

570 Kč

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) - říjen 2011 aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

570 Kč

ČSN EN 60060-3 (345640) - listopad 2006

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 60270 (345641) - prosinec 2001

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 10.16t

690 Kč

ČSN EN 61083-1 ed. 2 (345649) - duben 2002

Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje

350 Kč

ČSN EN 61083-2 ed. 2 (345649) - leden 2014 aktuální vydání

Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy

350 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60052 (345651) - červenec 2003

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

350 Kč

ČSN EN 62475 (345652) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy

770 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t

485 Kč

ČSN EN 61442 (347005) - prosinec 2005

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do 36 kV (Uₘ = 42 kV)

350 Kč

ČSN EN 62052-31 (356134) - prosinec 2017 aktuální vydání

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

1 270 Kč

ČSN EN 61028 (356220) - leden 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.97t, A2 11.98t

590 Kč

ČSN EN 61143-1 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.98t

415 Kč

ČSN EN 61143-2 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

590 Kč

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502) - srpen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

1 295 Kč

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502) - srpen 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61010-2-011 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - květen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502) - březen 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

350 Kč

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - srpen 2011

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.16t

360 Kč

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

440 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - leden 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502) - květen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

350 Kč

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

190 Kč

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

230 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

250 Kč

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502) - říjen 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

340 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

340 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

230 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení

350 Kč

ČSN EN 61187 (356506) - březen 1997

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace

230 Kč

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

340 Kč

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

230 Kč

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, Oprava 2 11.18t

380 Kč

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

230 Kč