ČSN EN 61143-1 (356222)

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 61143-1 Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 415 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část se vztahuje na zapisovače X-t, používané k měření napětí a proudu, které měří a zapisují analogové elektrické veličiny v závislosti na čase. Vztahuje se rovněž na zapisovače, jejichž stupnice a její dělení neodpovídá přímo vstupní elektrické veličině, pokud je známý vztah mezi nimi. Pro měření jiných elektrických veličin platí příslušné části IEC 51. Tato část normy se vztahuje rovněž na nezáměnné příslušenství a na omezeně záměnné příslušenství (např. bočníky, impedance), jsou-li používány se zapisovačem po seřízení pro každou kombinaci. Pro regulátory s elektrickými výstupy, zahrnujícími elektrické zapisovače, vztahuje se tato část normy pouze na zapisovač a neplatí na řídicí obvod. Tato část normy se nevztahuje na zapisovače pro speciální účely nebo prvky pro speciální účely (jsou-li použity jako příslušenství), na něž se vztahují samostatné normy IEC. Tato část normy neobsahuje bezpečnostní požadavky (viz IEC 1010) a neobsahuje ani požadavky na ochranu proti vlivu okolního prostředí a příslušné zkoušky. V případě potřeby mohou být zkoušky za podmínek, blížících se podmínkám použití, vybrány z IEC 68 k prokázání ochrany proti působení vlivu okolního prostředí. Dále tato část normy neobsahuje požadavky na rozměry přístrojů a příslušenství (pro přístroje, viz IEC 473).

Označení ČSN EN 61143-1 (356222)
Katalogové číslo 19791
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963197913
Změny a opravy A1 12.98t
Tato norma nahradila ČSN IEC 484 (356214) z února 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61143-2 (356222)
Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody