Třída 3562 - Elektrické měřicí přístroje

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN IEC 258 +A1 (356202) - březen 1999

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství

550 Kč

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části

550 Kč

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-7 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-8 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství

230 Kč

ČSN IEC 51-2 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

190 Kč

ČSN IEC 51-3 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t

222 Kč

ČSN IEC 51-4 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

125 Kč

ČSN IEC 51-9 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1+A2 11.96t

472 Kč

ČSN EN 60523 (356204) - říjen 1995

Kompenzátory stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.98t

355 Kč

ČSN EN 60524 (356206) - září 1995

Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 12.98t

355 Kč

ČSN IEC 618 +A1 (356209) - červenec 1997

Indukční děliče napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 12.98t, Z1 12.98t

360 Kč

ČSN EN 60688 ed. 2 (356215) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61028 (356220) - leden 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.97t, A2 11.98t

590 Kč

ČSN EN 61143-1 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.98t

415 Kč

ČSN EN 61143-2 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61557-10 ed. 2 (356230) - únor 2014 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

230 Kč

ČSN EN 61557-11 (356230) - leden 2010

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč

ČSN EN 61557-12 (356230) - březen 2009

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

590 Kč

ČSN EN 61557-13 (356230) - duben 2012

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách

230 Kč

ČSN EN 61557-14 (356230) - únor 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů

340 Kč

ČSN EN 61557-15 (356230) - listopad 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT

590 Kč

ČSN EN 61557-16 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení

340 Kč

ČSN EN 61557-2 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

190 Kč

ČSN EN 61557-3 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

230 Kč

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

190 Kč

ČSN EN 61557-5 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor

190 Kč

ČSN EN 61557-6 ed. 2 (356230) - červen 2008 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč

ČSN EN 61557-7 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

190 Kč

ČSN EN 61557-8 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t

460 Kč

ČSN EN 61557-9 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240) - březen 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240) - únor 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč

ČSN EN 62754 (356260) - únor 2018

Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60469 (356299) - únor 2014

Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy

570 Kč