ČSN EN IEC 60051-6 (356203)

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

ČSN EN IEC 60051-6 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem platí pro přímopůsobící ukazovací analogové ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti. Tento dokument platí také pro některá nezáměnná příslušenství ohmmetrů (měřičů impedance) a měřičů vodivosti. Tento dokument platí také pro přímopůsobící ukazovací elektrické měřicí přístroje, jejichž značky stupnice neodpovídají přímo elektrické vstupní veličině za předpokladu, že je vzájemný vztah mezi nimi známý. Tento dokument platí také pro elektronická zařízení ohmmetrů (měřičů impedance) a měřičů vodivosti v jejich měřicích a/nebo pomocných obvodech. Tento dokument neplatí pro měřiče izolačního odporu, zemního odporu a externí komerční výkonové ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti.

Označení ČSN EN IEC 60051-6 (356203)
Katalogové číslo 505611
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135056118
Tato norma nahradila ČSN IEC 51-6 (356203) z srpna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN IEC 60051-5 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy

ČSN EN IEC 60051-7 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje

ČSN EN IEC 60051-8 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství