ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240) Aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

ČSN EN 62586-1 ed. 2 Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 62586-1 ed. 2

Tato část souboru norem specifikuje požadavky na výrobek a provoz pro přístroje, jejichž funkce zahrnují měření, záznam a možné sledování parametrů kvality elektřiny v systémech elektrického napájení a jejichž metody měření (třída A nebo třída S) jsou definovány v ČSN EN 61000-4-30 (33 3432). Tyto požadavky jsou použitelné v jednofázových, dvoufázových a trojfázových systémech střídavého elektrického napájení při kmitočtech 50 Hz nebo 60 Hz. Přístroje mohou být používány při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie například v elektrárnách, rozvodnách nebo při připojování rozptýlené výroby a dále v místě rozhraní mezi instalací a sítí, např. za účelem kontroly dodržování smlouvy o připojení mezi provozovatelem sítě a zákazní-kem. Tyto přístroje jsou pevně instalovány nebo přenosné. Jsou určeny pro použití v interiéru a/nebo venku. Přístroje jako jsou digitální záznamníky poruch, elektroměry energie/výkonu, relé ochran nebo jističe mohou obsahovat funkce kvality elektrické energie třídy A nebo třídy S definované v normě ČSN EN 61000-4-30 (33 3432). Jsou-li takové přístroje specifikovány podle této normy, pak tato norma plně platí a platí jako dodatek k příslušné normě výrobku. Tato norma příslušné normy výrobku nenahrazuje. Norma se netýká uživatelského rozhraní a témat, která se nevztahují k měřící funkci zařízení. Norma nepokrývá následné zpracování dat a jejich interpretaci například dedikovaným softwarem.

Označení ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240)
Katalogové číslo 504607
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 43 stran formátu A4
EAN kód 8596135046072
Tato norma nahradila ČSN EN 62586-1 (356240) z září 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu