ČSN EN 62586-1 (356240) Zrušená norma

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky na přístroj, jehož funkce zahrnují měření, zaznamenávání a případně monito-rování parametrů kvality elektrické energie v napájecích soustavách a jehož měřicí metody (třída A nebo třída S) jsou definovány v normě ČSN EN 61000-4-30. Tyto požadavky platí v energetických systémech 50 Hz nebo 60 Hz. Tyto přístroje mohou být použity při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie, například uvnitř elektrárny, rozvodny nebo při připojování rozptýlené výroby a v místě rozhraní mezi instalací a sítí, např. za účelem kontroly dodržování smlouvy o připojení mezi provozovatelem sítě a zákazníkem. Tyto přístroje jsou pevně instalovány nebo přenosné. Jsou určeny pro použití v interiéru a/nebo venku. Přístroje jako jsou digitální záznamníky poruch, elektroměry energie/výkonu, relé ochran nebo jističe mohou obsahovat funkce kvality elektrické energie třídy A nebo třídy S definované v normě ČSN EN 61000-4-30. Jsou-li takové přístroje specifikovány podle této normy, pak tato norma plně platí a platí jako dodatek k příslušné normě výrobku. Tato norma příslušné normy výrobku nenahrazuje.

Označení ČSN EN 62586-1 (356240)
Katalogové číslo 95765
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963957654
Změny a opravy Z1 3.18t
Norma byla zrušena k 10. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu