Třída 3593 - Technologie elektronické montáže

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 61760-1 ed. 2 (359310) - leden 2007

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61760-2 ed. 2 (359310) - listopad 2007

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61760-3 (359310) - září 2010

Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 10. březnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61760-4 (359310) - prosinec 2015

Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN IEC 61760-1 ed. 3 (359310) - březen 2021

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61760-2 ed. 3 (359310) - leden 2022

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61760-3 ed. 2 (359310) - září 2021

Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61190-1-1 (359320) - únor 2003

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži

340 Kč

ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 (359320) - říjen 2014

Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky

340 Kč

ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 (359320) - červenec 2018

Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62421 (359330) - březen 2008

Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-101-1 (359350) - březen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 101-1: Terminologie

190 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-1 (359350) - říjen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-1: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivé příze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-2 (359350) - říjen 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-2: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivých textilií a izolačních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-3 (359350) - listopad 2021

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-3: Elektronické textilie - Stanovení elektrické rezistance vodivých textílií při simulovaném mikroklimatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1 (359350) - prosinec 2021

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textílie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných volnočasových a sportovních oděvů pro systémy s e-textíliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63203-406-1 (359350) - červenec 2022

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 406-1: Zkušební metoda pro měření povrchové teploty na zápěstí nošených elektronických zařízení, která jsou v kontaktu s lidskou kůží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62878-1-1 (359378) - prosinec 2015

Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62878-1 (359378) - duben 2020

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-5 (359378) - duben 2020

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-602 (359378) - leden 2022

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-602: Směrnice pro vrstvený elektronický modul - Metoda hodnocení elektrické propojitelnosti mezi moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62090 ed. 2 (359390) - listopad 2017 aktuální vydání

Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62137-1-1 (359391) - leden 2008

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-1-2 (359391) - leden 2008

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-1-3 (359391) - září 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62137-1-4 (359391) - září 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-1-5 (359391) - prosinec 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62137-3 (359391) - červen 2012

Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391) - červen 2015

Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole

440 Kč

ČSN EN 62739-1 (359395) - březen 2014

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování

230 Kč

ČSN EN 62739-2 (359395) - duben 2017

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním

230 Kč

ČSN EN 62739-3 (359395) - srpen 2017

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze

350 Kč