ČSN EN 62137-1-5 (359391)

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy popisuje zkušební metodu pro pouzdra s vývody uspořádanými do plošného pole, jako jsou BGA. Tato zkušební metoda je navržena pro hodnocení únavové doby života pájených spojů mezi vývody součástek a ploškami na podložce. Pro hodnocení spolehlivosti pájených spojů je obvykle používán přístup s teplotním cyklováním. Jiná metoda provádí cyklování mechanickým namáháním pájených spojů pro zkrácení doby trvání zkoušky. Metodika vyvolání smykové (střižné) deformace pájených spojů mechanickým namáháním místo relativního posouvání generovaného rozdílnými koeficienty tepelné roztažnosti. Pomocí mechanického smykového namáhání, lze hodnocením únavového lomu předpovědět spolehlivost pájených spojů.
Při této zkušební metodě se nejprve provede povrchová montáž součástky na substrát pomocí pájení přetavením. Potom se provede cyklická mechanická smyková deformace pájených spojů, dokud nedojde k praskání pájených spojů.

Označení ČSN EN 62137-1-5 (359391)
Katalogové číslo 84688
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963846880
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62137-1-1 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení

ČSN EN 62137-1-2 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

ČSN EN 62137-1-3 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním

ČSN EN 62137-1-4 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem

ČSN EN 62137-3 (359391)
Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje

ČSN EN 62137-4 (359391)
Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole