Třída 3534 - Elektrická dvoustavová relé

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 11.18t, Oprava 1 11.18t, A1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

935 Kč

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412) - březen 2018 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61810-7 (353412) - leden 2007

Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - únor 2020

Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 116300 (353423) - březen 1998

Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (pro proudy 5 A a větší)

230 Kč

ČSN EN 116303 (353423) - duben 1998

Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (hermetizovaná, od 5 A do 25 A)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61810-3 (353439) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62314 (353442) - duben 2007

Statická (bezkontaktní) relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62246-1 ed. 3 (353460) - prosinec 2015

Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62246-1-1 (353460) - leden 2014

Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 (353460) - listopad 2018

Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50578 (353470) - duben 2014

Dražní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud

230 Kč