Třída 3500 - Točivé elektrické stroje všeobecně

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

440 Kč

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - srpen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

570 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.14t

472 Kč

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000) - září 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

570 Kč

ČSN EN 60034-11 (350000) - červenec 2005

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

230 Kč

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000) - listopad 2017 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

230 Kč

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000) - srpen 2004

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. září 2021 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000) - leden 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

230 Kč

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

190 Kč

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000) - leden 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

230 Kč

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000) - srpen 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

440 Kč

ČSN EN 60034-18-22 (350000) - srpen 2001

Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

230 Kč

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000) - leden 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - srpen 2011

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

230 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

230 Kč

ČSN EN 60034-18-41 (350000) - listopad 2014

Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.20t, Oprava 1 6.21t

585 Kč

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

630 Kč

ČSN EN 60034-19 (350000) - červenec 2015

Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

230 Kč

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000) - duben 2015 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - leden 2011

Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

340 Kč

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000) - červenec 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

340 Kč

ČSN EN 60034-26 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - listopad 2016

Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000) - listopad 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

350 Kč

ČSN EN 60034-29 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

340 Kč

ČSN EN 60034-3 ed. 2 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60034-30-1 (350000) - prosinec 2014

Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

340 Kč

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000) - leden 2002

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.07t, Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 3. červnu 2023 (přejít na náhradu).

437 Kč

ČSN EN 60034-6 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

340 Kč

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000) - listopad 2001

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

360 Kč

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000) - duben 2008 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t

415 Kč

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

355 Kč

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

230 Kč

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000) - listopad 2020

Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-23 (350000) - listopad 2019

Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování

550 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

570 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů

350 Kč

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 (350000) - leden 2021

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory

350 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

570 Kč

ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 (350000) - prosinec 2020

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

340 Kč

ČSN IEC 34-16-2 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

350 Kč

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - březen 2014

Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

550 Kč

ČSN EN 50209 (350011) - říjen 1999

Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.00t

210 Kč

ČSN IEC 72-1 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080

550 Kč

ČSN IEC 72-2 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360

230 Kč

ČSN IEC 72-3 (350040) - únor 1997

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky. Velikosti přírub BF10 až BF50

190 Kč