Třída 3592 - Kabely a součástky pro vláknovou optiku

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN 35 9200 (359200) - březen 2003

Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník

350 Kč

ČSN IEC 61931 (359200) - leden 2001

Vláknová optika - Terminologie

570 Kč

TNI CLC/TR 50510 (359201) - březen 2022

Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61744 ed. 2 (359204) - červenec 2006

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2026 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN IEC 61744 ed. 3 (359204) - prosinec 2023

Kalibrace zkušebních sestav pro měření chromatické disperze optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61315 ed. 3 (359205) - listopad 2019

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61746-1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61746-2 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61745 (359207) - duben 2018

Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62129-1 (359208) - srpen 2016

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 1: Optické spektrální analyzátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62129-2 (359208) - únor 2012

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 2: Jednovlnová měřidla s Michelsonovým interferometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - leden 2020

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-1 ed. 3 (359213) - září 2017

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60793-1-20 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-21 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-22 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (359213) - září 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-33 ed. 2 (359213) - duben 2018 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 (359213) - září 2013

Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-43 ed. 2 (359213) - říjen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření numerické apertury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213) - prosinec 2011

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. srpnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60793-1-46 (359213) - srpen 2002

Optická vlákna - Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy - Monitorování změn optické propustnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60793-1-48 ed. 3 (359213) - květen 2018

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-53 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-60 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-61 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-2-20 ed. 3 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-2-30 ed. 4 (359213) - únor 2016

Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-60 (359213) - prosinec 2008

Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-2-70 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-1 ed. 4 (359213) - leden 2023

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-31 ed. 3 (359213) - říjen 2019

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-32 ed. 3 (359213) - červenec 2019

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-34 ed. 3 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-40 ed. 2 (359213) - listopad 2019

Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-44 ed. 3 (359213) - únor 2024

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 (359213) - červen 2018

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-49 ed. 3 (359213) - duben 2019

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2 ed. 5 (359213) - červenec 2020

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

760 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-40 ed. 5 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 (359213) - srpen 2019

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN CLC/TS 50429 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50430 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN CLC/TS 50431 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (359223) - červenec 2016

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2026 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60794-1-21 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.20t, Z1 5.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

962 Kč

ČSN EN 60794-1-24 (359223) - leden 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.21t, Z3 3.22t, Z2 3.22t, Oprava 1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

346 Kč

ČSN EN 60794-1-3 (359223) - prosinec 2017

Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-2 ed. 2 (359223) - leden 2018 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2 (359223) - duben 2012

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. dubnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60794-2-20 ed. 3 (359223) - srpen 2014

Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-22 (359223) - září 2017

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 5. květnu 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60794-2-40 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-2-41 (359223) - duben 2009

Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-42 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-3 ed. 2 (359223) - květen 2015

Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. březnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60794-3-10 ed. 3 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země nebo zavěšení nad zemí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-11 (359223) - prosinec 2010

Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-20 ed. 3 (359223) - duben 2017

Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-21 ed. 2 (359223) - červenec 2016 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 (359223) - květen 2009 aktuální vydání

Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-3-40 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60794-4-10 ed. 2 (359223) - květen 2015 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-5 ed. 2 (359223) - červen 2017 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-1 ed. 4 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-111 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-111: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody - Ohyb, metoda E11

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-2 ed. 5 (359223) - červenec 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-211 (359223) - říjen 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-211: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Smrštivost pláště, metoda F11

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-215 (359223) - březen 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-219 (359223) - červenec 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-219: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkouška kompatibility materiálu, metoda F19

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-220 (359223) - listopad 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-220: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Korozní zkouška solnou mlhou, metoda F20

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2 (359223) - červen 2020

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.23t, Z2 8.23t, Z3 10.23t, Z5 12.23t, Z6 12.23t, Z4 12.23t, Z7 5.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

664 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-301 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-301: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška ohybem, metoda G1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-303 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-303: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Rozměry pásků - Otvor měrky, metoda G3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-305 (359223) - srpen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-305: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Trhání pásku (oddělitelnost), metoda G5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-306 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-306: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkrut pásku, metoda G6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-308 (359223) - říjen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-308: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška zbytkového zkroucení pásku, metoda G8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-309 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-309: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Vytékání a odpařování plnicích nebo zalévacích směsí, metoda G9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223) - prosinec 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 ed. 2 (359223) - únor 2022 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-310 (359223) - leden 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-310: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Stahovatelnost, metoda G10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-401 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-401: Elektrické zkušební metody - Zkratová zkouška (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-402 (359223) - březen 2022

Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-402: Elektrické zkušební metody - Zkouška bleskem (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-403 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely -- Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-403: Elektrické zkušební metody - Zkouška elektrické kontinuity metalických prvků kabelu, metoda H3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-404 (359223) - říjen 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-404: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody - Zkouška proud-teplota, metoda H4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-10 ed. 3 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-22 ed. 2 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely pro použití v zakončených rozbočovacích kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3 (359223) - říjen 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2 (359223) - srpen 2020

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 5. květnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 3 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-3 ed. 3 (359223) - říjen 2022

Optické vláknové kabely - Část 3: Vnější kabely - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 (359223) - srpen 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-40 ed. 2 (359223) - leden 2023

Optické vláknové kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro kabely do dešťových a odpadních kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-70 ed. 2 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-4 ed. 2 (359223) - únor 2019

Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 (359223) - březen 2019

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-30 (359223) - listopad 2021

Optické vláknové kabely - Část 4-30: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely s fázovými vodiči s optickými vlákny (OPPC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-6 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-20 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-30 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50582 (359225) - březen 2017

Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení

190 Kč

ČSN EN 60875-1 ed. 3 (359230) - prosinec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61978-1 ed. 3 (359232) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60869-1 ed. 3 (359233) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61202-1 ed. 3 (359235) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62077 ed. 4 (359239) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - červenec 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - duben 2022 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry vyrobené ze simplexních zástrček s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B-652 nebo B-657 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-15-1 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 um

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-16-1 (359242) - srpen 2012

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-17-1 (359242) - květen 2014

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-17-2 (359242) - červenec 2015

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-18-1 (359242) - červen 2019

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 × 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 µm kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-2-1 (359242) - květen 2002

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 50377-2-2 (359242) - listopad 2009

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-3-1 ed. 2 (359242) - srpen 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-4-2 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-4-3 (359242) - prosinec 2022

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-3: Typ SC/APC simplex 9° ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 typu B-652.D a B-657.A s celozirkoniovou ferulí, kategorie OP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-4-4 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-6-1 (359242) - březen 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50377-6-2 ed. 2 (359242) - únor 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-1 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-7-2 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-3 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-4 ed. 2 (359242) - říjen 2011 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-10 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-11 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-12 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-13 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-2 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-3 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-4 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-5 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-6 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-7 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-8 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-9 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-9-1 (359242) - září 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-9-2 (359242) - září 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62664-1-1 (359242) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-1 ed. 2 (359244) - květen 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod

230 Kč

ČSN EN 61754-12 (359244) - červen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 12: Druh optických konektorů typu FS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-13 ed. 2 (359244) - září 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-15 ed. 2 (359244) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Oprava 2 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

380 Kč

ČSN EN 61754-16 (359244) - říjen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 16: Druh optických konektorů typu PN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-18 (359244) - listopad 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-19 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 19: Druh optických konektorů typu SG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-2 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 2: Druh optických konektorů typu BFOC/2,5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-20 ed. 2 (359244) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61754-20-100 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61754-21 (359244) - prosinec 2005

Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-22 (359244) - duben 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-23 (359244) - únor 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-24 (359244) - červen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-24-11 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-24-21 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-25 (359244) - září 2009

Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-26 (359244) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-27 (359244) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-28 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-29 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-3 (359244) - březen 2003

Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-30 (359244) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-31 (359244) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-32 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-34 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-4-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 4-100: Druh optických konektorů typu SC - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky SC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-5 ed. 2 (359244) - červen 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-6-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 6-100: Druh optických konektorů typu MU - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky MU-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-7-1 (359244) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-8 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 8: Druh optických konektorů typu CF08

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-9 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 9: Druh optických konektorů typu DS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 61754-35 (359244) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 35: Soubor optických konektorů typu LSHE pro drsná prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61754-4 ed. 3 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61754-6 ed. 3 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244) - srpen 2018

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244) - listopad 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62099 (359245) - květen 2002

Optické vláknové vlnové přepínače - Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60876-1 ed. 3 (359246) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61977 ed. 4 (359247) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Fixní optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2 (359249) - leden 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-2-10 (359249) - červenec 2015

Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-2-2 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-3 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 (359249) - listopad 2012

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50411-2-4 ed. 3 (359249) - březen 2022

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-2-5 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-2-8 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-9 (359249) - srpen 2010

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-3-1 (359249) - březen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-3-2 (359249) - říjen 2011

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 21. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-3-2 ed. 2 (359249) - říjen 2023 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Mechanický spoj jednovidových vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - květen 2020 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-3-5 (359249) - březen 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - říjen 2022 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické optické vláknové spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-8 (359249) - červenec 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-8: Systém vláknového managementu, krabice pro koncová zařízení typu 1 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - říjen 2022 aktuální vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (359250) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-11 ed. 2 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61300-2-12 ed. 3 (359251) - květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-15 ed. 2 (359251) - prosinec 2008 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (359251) - říjen 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61300-2-2 ed. 2 (359251) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 (359251) - září 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (359251) - listopad 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-22: Zkoušky - Změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-24 ed. 2 (359251) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61300-2-27 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-27: Zkoušky - Prach - Laminární proudění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-28 ed. 2 (359251) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-29 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-29: Zkoušky - Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (359251) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (359251) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-35 ed. 2 (359251) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-37 ed. 3 (359251) - prosinec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (359251) - duben 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. září 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61300-2-41 (359251) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-41: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných neúhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-42 ed. 3 (359251) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (359251) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-45 (359251) - červen 2000

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-45: Zkoušky - Zkouška trvanlivosti ponořením do vody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-47 ed. 4 (359251) - leden 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-48 ed. 2 (359251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-49 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-50 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-51 (359251) - leden 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-55 (359251) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (359251) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (359251) - prosinec 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (359251) - srpen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-1 ed. 3 (359251) - říjen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-10 ed. 3 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-11 ed. 3 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-14 ed. 4 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-18 ed. 3 (359251) - srpen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-26 ed. 3 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-38 ed. 3 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických těsněných krytů a konektorů se zvýšenou odolností pomocí tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (359251) - září 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-43 ed. 3 (359251) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2 (359251) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-5 ed. 3 (359251) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-56 (359251) - březen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-56: Zkoušky - Odolnost namontovaných zapouzdření proti větru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-6 ed. 3 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (359252) - červen 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-11 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-11: Zkoušení a měření - Zásuvné a výsuvné síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-14 ed. 3 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-19 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-19: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu odrazu jednovidových optických vláknových součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-20 (359252) - červen 2002

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-20: Zkoušení a měření - Směrovost optických vláknových odbočnic

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-22 ed. 2 (359252) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-25 ed. 3 (359252) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-26 (359252) - červenec 2003 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-27 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-27: Zkoušení a měření - Metoda měření umístění otvorů na vícecestné konektorové zástrčce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (359252) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (359252) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (359252) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-32 (359252) - květen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-36 (359252) - únor 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-37 (359252) - únor 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-38 (359252) - prosinec 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61300-3-39 ed. 2 (359252) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-42 (359252) - listopad 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-43 (359252) - prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-45 (359252) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61300-3-46 (359252) - duben 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-47 (359252) - únor 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-48 (359252) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-49 (359252) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-50 (359252) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-51 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-52 (359252) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (359252) - listopad 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-9 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-9: Zkoušení a měření - Přeslech na vzdáleném konci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-21 ed. 3 (359252) - květen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-30 ed. 2 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Geometrie čela pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3 (359252) - září 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-35 ed. 3 (359252) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-4 ed. 3 (359252) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-45 ed. 2 (359252) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53 ed. 2 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252) - březen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-55 (359252) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-7 (359252) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu jednovidových součástek na vlnové délce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-2-40 (359253) - červenec 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-1 (359253) - únor 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Úvodní pokyn a definice

230 Kč

ČSN EN 62005-2 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2: Kvantitativní hodnocení bezporuchovosti zkouškami zrychleného stárnutí - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-3 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 3: Zkoušky hodnocení druhů a mechanizmů poruch pasivních součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-4 (359253) - červen 2000

Spolehlivost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 4: Výrobní třídění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62005-7 (359253) - listopad 2004

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62005-9-1 (359253) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50378-3-1 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50378-3-2 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-021-2 ed. 2 (359255) - listopad 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61753-021-3 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-021-6 (359255) - červen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 61753-022-2 ed. 2 (359255) - srpen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-031-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-3 ed. 2 (359255) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-041-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-042-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 (359255) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61753-052-3 ed. 2 (359255) - březen 2017 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-052-6 (359255) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-056-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-057-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-058-2 (359255) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-059-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-081-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61753-083-2 (359255) - říjen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-084-2 (359255) - říjen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1 550 nm kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61753-086-2 (359255) - červen 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm downstream a 1 310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-086-6 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm směr od ústředny (downstream) a 1 310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61753-087-2 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 310 nm směr od účastníka (upstream) a 1 490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61753-087-6 (359255) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 310 nm upstream a 1 490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-088-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-1-3 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-101-2 (359255) - duben 2007

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61753-111-9 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. říjnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61753-121-2 ed. 2 (359255) - leden 2018 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-121-3 (359255) - leden 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-141-2 (359255) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-143-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-2-3 (359255) - červen 2002

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61753-381-2 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie C (řízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-381-6 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-6: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie O (neřízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-382-2 (359255) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 382-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM G-PON-NGA pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-02 (359255) - červen 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-02: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-06 (359255) - červen 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-06: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-043-02 (359255) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 043-02: Simplexní propojovací šňůra jednovidových vláknových vlnově selektivních součástek s konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-051-02 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-2: Jednovidové vláknové neproměnné atenuátory stylu zástrčka-zásuvka pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-053-02 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-02: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 (359255) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-071-02 ed. 2 (359255) - duben 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-02: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 × 2 a 2 × 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízená prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-02 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-02: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-03 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-03: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-06 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-06: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-085-02 (359255) - únor 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 085-02: Nekonektorované jednovidové pigtailované součástky CWDM pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-089-02 (359255) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-02: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-091-02 ed. 2 (359255) - říjen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-02: Nekonektorované tříbranové neúplně cirkulované jednovidové optické vláknové cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (359255) - březen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.19t, A1 1.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN IEC 61753-101-03 ed. 2 (359255) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 101-03: Systémy vláknového managementu pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-07 ed. 2 (359255) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111- 07: Těsněná krytí - Kategorie A - Nadzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-08 ed. 2 (359255) - prosinec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-08: Těsněná krytí kategorie G - Povrchová

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-09 ed. 2 (359255) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-9: Těsněná krytí - Kategorie S - Podzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-131-03 ed. 2 (359255) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 131-03: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61755-2-4 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-4: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na neúhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-2-5 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-1 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-10 (359256) - září 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-2 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-31 (359256) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61755-3-32 (359256) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-5 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-6 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 61755-3-7 (359256) - listopad 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-8 (359256) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61755-1 ed. 2 (359256) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů pro jednovidová vlákna - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61755-2-1 ed. 2 (359256) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-1: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s kolmým optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61755-2-2 ed. 2 (359256) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-2: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s úhlovým optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 µm - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61756-1 ed. 2 (359257) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-1-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-2-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-3-1 (359259) - listopad 2014

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61073-1 ed. 2 (359261) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63032 (359262) - leden 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63267-1 (359263) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Mnohovidová vlákna s průměrem jádra 50 µm se zvýšenou odolností proti makroohybu - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270) - prosinec 2013 aktuální vydání

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270) - prosinec 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270) - září 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. únoru 2026 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270) - listopad 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-10 (359270) - březen 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61280-2-11 (359270) - září 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61280-2-12 (359270) - prosinec 2014

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270) - červen 2013

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61280-2-3 (359270) - březen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270) - listopad 2009 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270) - březen 2015 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270) - říjen 2017 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-3 ed. 3 (359270) - únor 2022

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-4 ed. 3 (359270) - srpen 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2 (359270) - říjen 2021

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.20t, A1 7.22t, Oprava 2 6.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-3 (359270) - duben 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-3: Instalované pasivní optické sítě - Měření útlumu a optického útlumu odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270) - březen 2021

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61290-1 (359271) - srpen 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (359271) - červen 2006 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-10-1 ed. 2 (359271) - listopad 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 (359271) - červen 2008 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-3 (359271) - prosinec 2003

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-4 (359271) - prosinec 2007

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-10-5 (359271) - leden 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 (359271) - leden 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-11-2 (359271) - listopad 2005

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-3 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61290-3-1 (359271) - červenec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-3-2 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-3-3 (359271) - červenec 2014

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61290-4-1 ed. 2 (359271) - duben 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-4-2 (359271) - únor 2012

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61290-5-1 ed. 2 (359271) - leden 2007 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-5-2 (359271) - prosinec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-5-3 (359271) - prosinec 2002

Optické vláknové zesilovače - Část 5-3: Zkušební metody odrazových parametrů - Stanovení tolerance činitele odrazu s použitím analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61290-6-1 (359271) - červenec 1999

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 6-1: Zkušební metody parametrů pronikání čerpacího výkonu - Optický demultiplexor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61290-7-1 ed. 2 (359271) - listopad 2007 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 7-1: Vložný útlum mimo pracovní pásmo - Metoda filtrovaného optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61291-5-2 ed. 2 (359271) - září 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 61290-1 ed. 2 (359271) - leden 2023

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-1 ed. 4 (359271) - duben 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-3 ed. 4 (359271) - říjen 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda s měřidlem optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 (359271) - prosinec 2018

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271) - březen 2019

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2 (359272) - srpen 2018

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

440 Kč

ČSN EN 61291-2 ed. 4 (359273) - říjen 2016

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. březnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 61291-4 ed. 3 (359273) - červen 2012

Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61291-6-1 (359273) - duben 2009

Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61291-1 ed. 4 (359273) - listopad 2018

Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN IEC 61291-2 ed. 5 (359273) - říjen 2023

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-11 ed. 2 (359274) - květen 2010 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-12 (359274) - listopad 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62148-16 (359274) - květen 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62148-17 (359274) - červen 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62148-18 (359274) - červenec 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62148-2 ed. 2 (359274) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-3 ed. 2 (359274) - červenec 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-5 (359274) - říjen 2003

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (359274) - duben 2018

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62148-15 ed. 3 (359274) - listopad 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-17 ed. 2 (359274) - květen 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - leden 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62148-21 ed. 2 (359274) - prosinec 2021 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62148-22 (359274) - říjen 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 22: Pouzdra přímo modulovaných laserů 25 Gbit/s s jednotkou řízení teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 (359274) - říjen 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61757-2-2 (359275) - duben 2018

Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61757 (359275) - březen 2019

Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-1 ed. 2 (359275) - listopad 2020

Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-2 (359275) - duben 2024

Optické vláknové senzory - Část 1-2: Měření deformace - Distribuované snímání založené na Brillouinově rozptylu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61757-2-1 (359275) - duben 2022

Optické vláknové senzory - Část 2-1: Měření teploty - Senzory teploty založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61757-3-2 (359275) - prosinec 2022

Optické vláknové senzory - Část 3-2: Akustické snímání a měření vibrací - Distribuované snímání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3 (359275) - duben 2021

Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61757-5-1 (359275) - únor 2022

Optické vláknové senzory - Část 5-1: Měření náklonu - Senzory náklonu založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276) - srpen 2012 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-2 ed. 2 (359276) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (359276) - prosinec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62149-7 (359276) - prosinec 2012

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62149-8 (359276) - listopad 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-9 (359276) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62149-10 (359276) - srpen 2019

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62149-11 (359276) - leden 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62149-12 (359276) - září 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 12: Zařízení s laserovou diodou s distribuovanou zpětnou vazbou pro analogové rádio přes vláknové systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.21t, Z1 2.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2026 (přejít na náhradu).

402 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 4 (359276) - únor 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gb/s

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62149-4 ed. 3 (359276) - červenec 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62149-5 ed. 3 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-1 (359277) - prosinec 2005

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277) - prosinec 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-4 (359277) - červenec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-5 (359277) - prosinec 2017

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62150-6 (359277) - září 2022

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 6: Univerzální mezaninové desky pro zkoušení a měření fotonických zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278) - leden 2018

Dynamické moduly - Obecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.23t

Norma bude zrušena k 10. únoru 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278) - únor 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278) - srpen 2013 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62343-3-2 (359278) - prosinec 2016

Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - listopad 2016

Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278) - červenec 2015 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62343 ed. 3 (359278) - říjen 2023

Dynamické moduly - Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278) - říjen 2019

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278) - květen 2020

Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-3 ed. 2 (359278) - listopad 2020

Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278) - prosinec 2018

Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278) - říjen 2018

Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 × N - Měření dynamického přeslechu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279) - září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62007-1 ed. 3 (359282) - říjen 2015

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282) - září 2009 aktuální vydání

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - říjen 2014

Kalibrace laditelných laserových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62074-1 ed. 2 (359285) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62496-1 (359290) - říjen 2009

Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62496-2 (359290) - leden 2018

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62496-2-1 (359290) - duben 2012

Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62496-2-2 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62496-2-4 (359290) - březen 2014

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62496-3 (359290) - září 2011

Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - prosinec 2010

Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62496-4 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62496-2-5 (359290) - červen 2023

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkouška ohebnosti pro ohebné opto-elektrické obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290) - říjen 2019

Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290) - listopad 2020

Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62614-1 (359291) - leden 2021

Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč
foo