ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278)

Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona

ČSN EN IEC 62343-2-1 Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma poskytuje zkušební šablonu kvalifikace bezporuchovosti pro dynamické moduly (DM). Šablona popisuje zkušební položky kvalifikace bezporuchovosti a poskytuje informace o požadavcích nebo možnostech. Příklady zkušebních podmínek jsou pro informační účely uvedeny v příloze A.
Pro účely kvalifikace bezporuchovosti jsou potřebné některé informace o vnitřních součástech, částech a propojeních. Tyto vnitřní části jsou uvažovány jako černé skříňky. Norma uvádí požadavky na hodnocení bezporuchovosti DM v kombinaci s bezporuchovostí takových černých skříněk.
Cílem této zkušební šablony kvalifikace bezporuchovosti je poskytnout rámec pro zkoušky kvalifikace bezporuchovosti pro DM. Vývojáři zkoušek kvalifikace bezporuchovosti pro DM určují zkušební podmínky pro každou zkoušenou položku pomocí odkazu na příklady v příloze A.
Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí příklady zkušebních podmínek kvalifikace bezporuchovosti a informativní přílohu B, která obsahuje zkušební doporučení kvalifikace bezporuchovosti.

Označení ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278)
Katalogové číslo 510052
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2020
Datum účinnosti 1. 6. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135100521
Tato norma nahradila ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278) z března 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Obecně a návod

ČSN EN 62343-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

ČSN EN 62343-3-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu

ČSN EN 62343-3-3 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

ČSN EN 62343-4-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

ČSN EN IEC 62343-3-3 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu