ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278) Aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

ČSN EN 62343-2 ed. 2 Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na komerčně dostupné dynamické moduly (DM) a zařízení. Příkladem jsou laditelné kom-penzátory chromatické disperze, vlnově selektivní přepínače a monitory optických kanálů. Nejsou zahrnuty optické zesilovače, o nichž pojednává IEC 61291-5-2. Pro účely kvalifikace spolehlivosti jsou potřebné některé informace o vnitřních součástech, částech a propojeních. Tyto vnitřní části jsou uvažovány jako černé skříňky. Norma uvádí požadavky na hodnocení spolehlivosti DM v kombinaci se spolehlivostí takových černých skříněk. Účelem normy je stanovit požadavky na kvalifikaci spolehlivosti DM, poskytnout minimální seznam zkoušek kvalifikace spolehlivosti, stanovit požadavky na kriteria poruchy během zkoušky a na předpovědi spolehlivosti a poskytnout odpovídající normativní odkazy. Norma obsahuje informativní přílohu A, obsahující položky zkoušek spolehlivosti a jejich podmínky.

Označení ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278)
Katalogové číslo 96896
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963968964
Tato norma nahradila ČSN EN 62343-2 (359278) z října 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62343 (359278)
Dynamické moduly - Obecně a návod

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Obecně a návod

ČSN EN 62343-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

ČSN EN 62343-3-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu

ČSN EN 62343-3-3 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

ČSN EN 62343-4-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu