ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270) Aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se aplikuje na měření útlumu a útlumu odrazu instalovaných optických vláknových kabelových tras s jednovidovými vlákny. Kabelové trasy mohou obsahovat jednovidová optická vlákna, konektory, adaptéry, spoje a další pasivní zařízení. Kabeláž může být instalována v rozličných podmínkách okolí včetně prostorů obytných, komerčních, průmyslových a datových center a rovněž ve vnějších podmínkách. Normu lze uplatnit na všechny typy jednovidových vláken včetně těch, navržených podle IEC 60793-2-50 jako vlákna třídy B. Zásady normy lze aplikovat na kabelové trasy, obsahující odbočnice a tam, kde jsou osazeny pasivní vlnově selektivní součástky, jako jsou zařízení WDM, CWDM a DWDM. Norma není určena pro kabelové trasy zahrnující aktivní součástky jako vláknové zesilovače nebo dynamické vyrovnávače kanálů. Norma obsahuje 6 normativních a 4 informativní přílohy. Normativní přílohy A, B a C obsahují referenční metodu měření a to příloha A s jednou šňůrou, příloha B se třemi šňůrami a příloha C se dvěma šňůrami. Normativní příloha D obsahuje popis měření s OTDR. Normativní přílohy E, F obsahují metodu měření optického útlumu odrazu se spojitou vlnou a to příloha E metodu A a příloha F metodu B. Informativní příloha G uvádí příklady nejistoty měření, informativní příloha H informace o konfiguraci OTDR, informativní příloha I postup ověření útlumu zkušební šňůry a informativní příloha J popisuje spektrální měření útlumu.

Označení ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270)
Katalogové číslo 96894
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963968940
Tato norma nahradila ČSN EN 61280-4-2 (359270) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270)
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

ČSN EN 61280-2-10 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

ČSN EN 61280-2-11 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

ČSN EN 61280-2-12 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

ČSN EN 61280-2-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

ČSN EN 61280-2-8 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu