ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270)

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 000 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je určena pro měření útlumu instalované optické vláknové kabelové trasy s mnohovidovými vlákny. Tato kabelová trasa může zahrnovat mnohovidová vlákna, konektory, adaptéry, spojky a další pasivní součástky. Kabeláž může být instalována v různých prostředích včetně obytných, obchodních, průmyslových a datových centrech, tak i mimo prostředí závodu. Zkušební zařízení použité v této normě má jednovláknové konektorové rozhraní nebo dvě jednovláknová konektorová rozhraní.
Norma je určena pro mnohovidová vlákna podkategorií A1-OMx, kde x = 2, 3, 4 a 5 (50/125 µm) a A1-OM1 (62,5/125 µm) jak stanoví norma IEC 60793-2-10. Při měření útlumu jiných kategorií mnohovidových vláken je možné použít přístupy této normy, avšak výchozí podmínky pro tyto jiné kategorie nejsou definovány.

Označení ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270)
Katalogové číslo 509412
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8596135094127
Změny a opravy Oprava 1 9.20t, A1 7.22t, Oprava 2 6.23t
Tato norma nahradila ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (359270) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270)
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

ČSN EN 61280-2-10 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

ČSN EN 61280-2-11 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

ČSN EN 61280-2-12 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

ČSN EN 61280-2-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

ČSN EN 61280-2-8 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

ČSN EN IEC 61280-1-3 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik

ČSN EN IEC 61280-1-4 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q

ČSN EN IEC 61280-4-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-3: Instalované pasivní optické sítě - Měření útlumu a optického útlumu odrazu

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO

foo