ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270)

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 23. 2. 2026. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Účelem normy je popsat obklopený tok dvou typů optických zdrojů a to: optických zdrojů pro přenos, které jsou obvykle koherentní a pracují podstatně pod úrovní vybuzení vidového objemu mnohovidového vlákna a optických zdrojů pro měření, které jsou nekoherentní a vybudí většinu vidového objemu mnohovidového vlákna. Norma uvádí standardní postup pro sběr dvourozměrných dat šedé stupnice blízkého pole optického vlákna a následnou redukci na jednorozměrná data, vyjádřená jako soubor tří vzorkovaných parametrických funkcí poloměru od středu optického vlákna. Tato revize normy pokračuje v naplnění původního účelu, popisu přenosových optických zdrojů, který umožňuje přesnou matematickou predikci minimálních zaručených délek spojů v jedno a vícegigabitových optických vláknových datových komunikačních systémech. Nové je v této revizi podpora zlepšení přesnosti měření vložného útlumu v mnohovidových optických vláknových spojích prostřednictvím charakterizace měřicích optických zdrojů. Předmětem normy není odhad průměru jádra optického vlákna.

Označení ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270)
Katalogové číslo 86708
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2010
Datum účinnosti 1. 10. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963867083
Změny a opravy Z1 8.23t
Norma je platná do 23. 2. 2026
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61280-1-4 ed. 3 (359270)
Tato norma nahradila ČSN EN 61280-1-4 (359270) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270)
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

ČSN EN 61280-2-10 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

ČSN EN 61280-2-11 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

ČSN EN 61280-2-12 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

ČSN EN 61280-2-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

ČSN EN 61280-2-8 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

ČSN EN IEC 61280-1-3 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik

ČSN EN IEC 61280-1-4 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

ČSN EN IEC 61280-4-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-3: Instalované pasivní optické sítě - Měření útlumu a optického útlumu odrazu

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO

foo