1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 62149-7 (359276)

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma zahrnuje funkční specifikaci diskrétních laserových zařízení pro 1 310 nm emitujících kolmo k povrchu dutiny (VCSEL) příčného jednovidového a mnohovidového typu, která se používají pro optické vláknové telekomunikační a optické datové přenosové aplikace ve formě čipů VCSEL umístěných na substrátu s drátovým připojením vývodů anody a katody čipu bez vláknových pigtailů. Norma funkčnosti obsahuje definice a požadavky na funkčnost výrobku spolu s řadou souborů zkoušek a měření s jasně definovanými podmínkami, přísnostmi a kriterii vyhovuje/nevyhovuje. Zkoušky jsou zamýšleny tak, aby probíhaly na jednorázovém základě a prokázaly schopnost výrobku vyhovět požadavkům funkční specifikace. Výrobek, který vyhoví požadavkům normy funkčnosti tak může být označen, měl by ale být kontrolován programem zabezpečení jakost/shody jakosti. Norma obsahuje čtyři normativní přílohy, které obsahují specifikace pro následující zařízení VCSEL pro 1 310 nm: Příloha A pro mnohovidová zařízení bez monitorovací fotodiody, Příloha B pro mnohovidová zařízení s monitorovací fotodiodou, Příloha C pro jednovidová zařízení bez monitorovací fotodiody a Příloha D pro jednovidová zařízení s monitorovací fotodiodou.

Označení ČSN EN 62149-7 (359276)
Katalogové číslo 91870
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963918709
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 62149-2 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

ČSN EN 62149-3 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

ČSN EN 62149-5 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR

ČSN EN 62149-6 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 6: Vysílače-přijímače 250 Mbit/s pro plastová optická vlákna v pásmu 650 nm

ČSN EN 62149-8 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů

ČSN EN 62149-9 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů

ČSN EN IEC 62149-10 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul

ČSN EN IEC 62149-11 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s

ČSN EN IEC 62149-5 ed. 3 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR