ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277) Aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

ČSN EN 62150-3 ed. 2 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Zjistilo se, že některé optické vysílače-přijímače a zásuvky jsou náchylné na namáhání vyvolané optickým kabe-lem, když se na spárovaný soubor kabel-konektor uplatní boční síla, která vyvolá odchylky v přenášeném optickém výkonu. Norma definuje zkoušky fyzického namáhání, které zajišťují, že taková optická spojení (kabel a zásuvka) mohou pokračovat ve fungování v mezích specifikací. Účelem této normy je stanovit požadavky na zkoušky a postupy pro kvalifikování optických zařízení z hlediska citlivosti na odchylky navázaného výkonu, vyvolané mechanickým rušením na optických branách zařízení. Používá se pro aktivní zařízení s optickými zásuvkovými rozhraními. Norma popisuje zkoušení vysílačů-přijímačů pro použití s jednovidovými konektory, které mají feruli o rozměrech 2,5 mm nebo 1,25 mm. Norma má čtyři normativní a jednu informativní přílohu, které obsahují: příloha A požadavky na zátěž, příloha B soubor podmínek zkoušek, příloha C charakteristiky zkoušených šňůr, příloha D pohyblivé tolerance a příloha E rozdílné hodnoty zatížení pro typ konektoru podle metody A.

Označení ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277)
Katalogové číslo 98893
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963988931
Tato norma nahradila ČSN EN 62150-3 (359277) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62150-1 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

ČSN EN 62150-4 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

ČSN EN 62150-5 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů