ČSN EN 62150-4 (359277)

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zkušební a měřicí postupy pro relativní intenzitní šum (RIN). Používá se pro lasery, laserové vysílače a vysílací části vysílačů-přijímačů. Tímto postupem se vyšetřuje, zda zařízení nebo moduly vyhovují odpovídající funkční specifikaci. Postup je použitelný pro podélný jednovid (SLM). Dílčí část postupu zavádí řízený útlum odrazu do zkoušeného zařízení, ale je použitelná jen u zařízení, navázaných na jednovidové vlákno (SMF). Popsaná metoda, využívající detekční systém v časové oblasti, poskytuje jednu hodnotu RIN, která průměruje šum v přenosovém pásmu. Alternativní metoda měření RIN, která využívá fotoelektrický přijímač a elektrický spektrální analyzátor, poskytuje závislost RIN na elektrickém kmitočtu. Tato metoda je založena na měření celkového šumu a nepokouší se oddělovat účinky tepelného a výstřelového šumu. Norma obsahuje informativní přílohu A, kde je popsáno pozadí intenzitního šumu laseru.

Označení ČSN EN 62150-4 (359277)
Katalogové číslo 86296
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963862965
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62150-1 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

ČSN EN 62150-5 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů