ČSN EN 50516-2-1 (359259)

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový průmyslový soubor duplexní konfigurace zástrčka-adaptér-zástrčka typu ODVA, ukončený zirkoniovými ferulemi PC jmenovitého průměru 1,25 mm na mnohovidovém vlákně, kde je čelní strana adaptéru s pružnými dutinkami přizpůsobena připojení zástrčky chráněné průmyslovým zapouzdřením, zatímco zadní část adaptéru umožňuje připojení propojovacích optických šňůr (patchcords) vyhovujících normám EN s konektory typu LC. Tento výrobek, vyhovující klasifikaci IP67, je určený pro použití v kategorii I průmyslového prostředí. Norma detailně popisuje jednotlivé části konektorového souboru a stanovuje jednu zástrčkovou a dvě adaptérové varianty a jejich identifikaci, pro něž udává požadavky na geometrické rozměry a požadavky na propojitelnost zástrček LC a ODVA v ODVA adaptéru a na rozměry jejich čel při spojení. Obecně definuje podmínky provádění zkoušek a detailně stanovuje požadavky a postupy dvou zkoušek optické funkčnosti, deseti zkoušek mechanických a sedmi zkoušek vlivu prostředí. Informativní příloha A se věnuje měření útlumu proti referenčnímu konektoru a podrobně rekapituluje parametry referenčního konektoru LC. V normativní příloze B se stanovují velikosti zkušebních vzorků zástrček a adaptérů a normativní příloha C definuje požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu. Informativní příloha D zobrazuje přehlednou detailní tabulku klasifikace prostředí z EN 50173-1 (MICE) a informativní příloha E zobrazuje dva příklady sestav vzorků pro provádění zkoušek.

Označení ČSN EN 50516-2-1 (359259)
Katalogové číslo 90681
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963906812
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50516-1-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3

ČSN EN 50516-3-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3