ČSN EN 50516-1-1 (359259)

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový průmyslový soubor duplexní konfigurace zástrčka-adaptér-zástrčka typu SC-RJ, ukončený zirkoniovými ferulemi PC jmenovitého průměru 2,5 mm na mnohovidovém vlákně, kde je čelní strana adaptéru s pružnými dutinkami přizpůsobena připojení zástrčky chráněné průmyslovým zapouzdřením, zatímco zadní část adaptéru umožňuje připojení propojovacích optických šňůr (patchcords) vyhovujících normám EN buď s konektory typu SC simplex nebo SC-RJ. Tento výrobek, vyhovující klasifikaci IP67, je určený pro použití v kategorii I průmyslového prostředí. Norma detailně popisuje jednotlivé části konekto-rového souboru a stanovuje dvě zástrčkové a jednu adaptérovou variantu a jejich identifikaci, pro něž udává požadavky na geometrické rozměry a na rozměry čel při spojení zástrček SC-RJ průmyslová s SC-RJ či SC simplex v adaptéru SC-RJ. Obecně definuje podmínky provádění zkoušek a detailně stanovuje požadavky a postupy dvou zkoušek optické funkčnosti, deseti zkoušek mechanických a sedmi zkoušek vlivu prostředí. Informativní příloha A se věnuje měření útlumu proti referenčnímu konektoru a podrobně rekapituluje parametry referenčního konektoru SC-RJ. V normativní příloze B se stanovují velikosti zkušebních vzorků zástrček a adaptérů. Informativní příloha C podává přehlednou detailní tabulku klasifikace prostředí z EN 50173-1 (MICE) a informativní příloha D zobrazuje dva příklady sestav vzorků pro provádění zkoušek. V normativní příloze E se definuje místo působení zátěže při zkoušce Ohybový moment.

Označení ČSN EN 50516-1-1 (359259)
Katalogové číslo 90680
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963906805
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50516-2-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

ČSN EN 50516-3-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3