Třída 3540 - Zkoušky elektronických součástek

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN IEC 620 (354041) - prosinec 1994

Rozměry pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru

340 Kč

ČSN EN 60915 (354042) - duben 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60512-1 (354055) - prosinec 2001

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 60512-1-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (354055) - říjen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-1-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 3: Zkouška 1c - Elektrická vazební délka

125 Kč

ČSN EN 60512-1-4 (354055) - říjen 1998

Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 6.08t

145 Kč

ČSN EN 60512-10-4 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60512-11-1 (354055) - říjen 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 1: Zkouška 11a - Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 20. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 60512-11-10 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-11 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-12 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-13 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-5 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-7 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-8 (354055) - říjen 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 8: Zkouška 11h - Písek a prach

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-9 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-6 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení

190 Kč

ČSN EN 60512-12-7 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2 (354055) - listopad 2006 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-7 (354055) - leden 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 14: Zkoušky těsnosti - Oddíl 7: Zkouška 14g: Stříkající voda

125 Kč

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-8 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

125 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-20 (354055) - únor 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)

125 Kč

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - únor 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-19-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 19: Zkoušky chemické odolnosti - Oddíl 3: Zkouška 19c: Odolnost proti kapalinám

190 Kč

ČSN EN 60512-2-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-2-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-20-2 (354055) - duben 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-23-2 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-23-3 (354055) - září 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.03t, Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60512-23-4 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - květen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-25-1 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - leden 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-3 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-4 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - duben 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - březen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - duben 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - červenec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - říjen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - prosinec 2015

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60512-3-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-4-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-5 (354055) - srpen 2000

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace

65 Kč

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-3 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-3 ed. 2 (354055) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červenci 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - duben 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055) - leden 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2 (354055) - leden 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - říjen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60352-1 (354061) - říjen 1998 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

350 Kč

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (354061) - říjen 2006 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 135 Kč

ČSN EN 60352-3 (354061) - říjen 1996

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

392 Kč

ČSN EN 60352-4 (354061) - červenec 1997

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.01t

580 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 3 (354061) - listopad 2012

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.15t

370 Kč

ČSN EN 60352-6 (354061) - prosinec 1998

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

340 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - květen 2003

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč

ČSN EN 60352-8 (354061) - listopad 2011

Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

230 Kč

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon

340 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon

230 Kč