Třída 3513 - Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 50645 (351330) - únor 2018

Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

230 Kč

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - prosinec 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

230 Kč

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

230 Kč

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - srpen 2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

340 Kč

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330) - srpen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

230 Kč

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

340 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - březen 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

340 Kč

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

230 Kč

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330) - březen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

230 Kč

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

230 Kč

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

230 Kč

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2020 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 62041 ed. 3 (351331) - červen 2020

Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61797-1 (351340) - leden 1999

Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra

340 Kč

ČSN EN 61869-1 (351350) - duben 2010

Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 61869-2 (351350) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61869-3 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61869-4 (351350) - září 2014

Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61869-6 (351350) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - únor 2022

Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatně stojící spojovací jednotka (SAMU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití

350 Kč

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61869-99 (351350) - srpen 2023

Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62689-2 (351351) - únor 2018

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60044-7 (351358) - prosinec 2001

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024.

602 Kč

ČSN 35 1361 (351361) - leden 1984

Speciální jisticí transformátory proudu

230 Kč
foo