ČSN EN 61869-4 (351350)

Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na nové, kombinované transformátory pro použití s elektrickými měřicími přístroji a elektrickými jisticími zařízeními v systémech s kmitočty od 15 Hz do 100 Hz. Norma obsahuje termíny a defi-nice týkající se problematiky kombinovaných přístrojových transformátorů a informaci o normálních a zvláštních provozních podmínkách. Dále uvádí požadavky na oteplení jednotlivých jejich částí a komponentů a značení na štítku. V odstavci týkajícím se typových zkoušek se upřesňují požadavky na oteplovací zkoušku. Podrobněji se popisuje vliv transformátoru proudu na transformátor napětí a naopak. Těmto vzájemným působením je věnována normativní kapitola 4A.1 přílohy 4A.

Označení ČSN EN 61869-4 (351350)
Katalogové číslo 95820
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963958200
Tato norma nahradila ČSN EN 60044-3 (351358) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61869-1 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61869-2 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

ČSN EN 61869-3 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

ČSN EN 61869-5 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

ČSN EN 61869-6 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

ČSN EN IEC 61869-10 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

ČSN EN IEC 61869-11 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

ČSN EN IEC 61869-13 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatně stojící spojovací jednotka (SAMU)

ČSN EN IEC 61869-14 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

ČSN EN IEC 61869-15 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití

ČSN EN IEC 61869-9 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

ČSN EN IEC 61869-99 (351350)
Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník

foo