Třída 3582 - Kondenzátory

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 60143-1 ed. 3 (358201) - duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201) - listopad 2013 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

550 Kč

ČSN EN 60143-3 ed. 2 (358201) - duben 2016 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky

230 Kč

ČSN EN 60143-4 (358201) - srpen 2011

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

370 Kč

ČSN EN 60831-2 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce

190 Kč

ČSN EN 60931-1 (358203) - srpen 1998 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

475 Kč

ČSN EN 60931-2 (358203) - listopad 1997

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška

190 Kč

ČSN EN 60931-3 (358203) - srpen 1998

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 3: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN EN 60871-1 ed. 3 (358207) - březen 2015

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně

550 Kč

ČSN EN 60871-4 ed. 2 (358207) - únor 2015 aktuální vydání

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 4: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN IEC 481 (358207) - duben 1997

Vazební členy pro vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1 000 V

230 Kč

ČSN EN IEC 63210 (358208) - prosinec 2021

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V

550 Kč

ČSN EN 60252-1 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

540 Kč

ČSN EN 60252-2 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

630 Kč

ČSN EN 61270-1 (358215) - červen 1999

Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 61642 (358215) - duben 1999

Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61071 (358220) - leden 2008

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

440 Kč

ČSN EN 60358-1 (358222) - duben 2013

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

460 Kč

ČSN EN 60358-2 (358222) - červen 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC)

340 Kč

ČSN EN 60358-3 (358222) - září 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 3: Střídavé a stejnosměrné vazební kondenzátory pro aplikace harmonických filtrů

230 Kč

ČSN EN IEC 60358-4 (358222) - květen 2019

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče

230 Kč

ČSN EN 60110-1 (358223) - červenec 1999

Silové kondenzátory pro tepelná indukční zařízení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč

ČSN EN 61921 (358224) - únor 2004

Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku

340 Kč

ČSN EN 62146-1 (358225) - červenec 2014

Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

565 Kč

ČSN EN IEC 62146-2 (358225) - říjen 2023

Kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 2: TRV kondenzátory

340 Kč

ČSN EN 62391-1 ed. 2 (358252) - červen 2016

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 1.20t, Z1 5.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. listopadu 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 62391-2 (358252) - leden 2007

Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62391-2-1 (358252) - leden 2007

Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62391-1 ed. 3 (358252) - květen 2023

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62576 ed. 2 (358255) - prosinec 2018

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61881-1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory

440 Kč

ČSN EN 61881-2 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem

340 Kč

ČSN EN 61881-3 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

475 Kč

ČSN EN 60938-1 (358270) - březen 2001

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 21. červenci 2024 (přejít na náhradu).

507 Kč

ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 (358270) - leden 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60938-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, Z1 4.22t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 24. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN EN 60938-2-1 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60938-2 ed. 2 (358271) - duben 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace pro tlumivky elektrického vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281) - červenec 2011 aktuální vydání

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60939-2 (358281) - listopad 2005

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60939-2-1 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60939-2-2 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60939-3 (358281) - květen 2016

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, Oprava 2 12.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 60384-1 ed. 3 (358290) - prosinec 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN IEC 60384-1 ed. 4 (358290) - duben 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 60384-1-1 (358290) - leden 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1-1: Kmenová vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 35 8291-15-3 IEC 384-15-3 (358291) - duben 1987

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních. Část 15-3: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem a porézní anodou. Úroveň vyhodnocení: E

340 Kč

ČSN EN 60384-11-1 (358291) - srpen 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-13-1 (358291) - říjen 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.07t, Oprava 2 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

270 Kč

ČSN EN 60384-14 ed. 2 (358291) - březen 2014

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, A1 2.17t, Z1 10.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2026 (přejít na náhradu).

832 Kč

ČSN EN 60384-14-1 ed. 2 (358291) - srpen 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 (358291) - listopad 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-15 (358291) - prosinec 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 15: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-16-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-17-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-18 ed. 2 (358291) - prosinec 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-18-1 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60384-18-2 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60384-19 ed. 2 (358291) - květen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60384-19-1 (358291) - říjen 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60384-2 ed. 2 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60384-2-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-20 ed. 3 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. březnu 2026 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60384-20-1 ed. 2 (358291) - srpen 2008 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-21-1 (358291) - duben 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1- Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-22-1 (358291) - duben 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-23 ed. 2 (358291) - leden 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. březnu 2026 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60384-23-1 (358291) - říjen 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-24 ed. 2 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Z1 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN 60384-24-1 (358291) - únor 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60384-25 ed. 2 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60384-25-1 (358291) - březen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-26-1 (358291) - květen 2011

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-3 ed. 2 (358291) - únor 2017 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-3-1 (358291) - červenec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60384-4 ed. 2 (358291) - březen 2017 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60384-4-1 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60384-4-2 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60384-8 ed. 2 (358291) - prosinec 2015 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60384-8-1 (358291) - únor 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-9 ed. 2 (358291) - prosinec 2015 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-9-1 (358291) - únor 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60384-11 ed. 2 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3 (358291) - srpen 2021

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3 (358291) - říjen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2 (358291) - listopad 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60384-19 ed. 3 (358291) - leden 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-2 ed. 3 (358291) - leden 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-20 ed. 4 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-21 ed. 3 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60384-22 ed. 3 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60384-23 ed. 3 (358291) - srpen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-24 ed. 3 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60384-25 ed. 3 (358291) - březen 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 (358291) - prosinec 2018

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 60286-1 ed. 2 (358292) - březen 2018 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60286-2 ed. 3 (358292) - prosinec 2015

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60286-4 ed. 2 (358292) - duben 2014 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60286-6 ed. 2 (358292) - listopad 2004 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60286-2 ed. 4 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (358292) - září 2019

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 5 (358292) - srpen 2023

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 (358292) - prosinec 2018

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62813 (358294) - září 2015

Lithium-iontové kondenzátory pro užití v elektrických a elektronických zařízeních - Zkušební metody elektrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60940 (358295) - listopad 2015

Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60063 (358297) - listopad 2015

Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 62490-1 (358298) - duben 2011

Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 1: Kondenzátory s drátovými vývody pro použití v elektronických zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62490-2 (358298) - duben 2011

Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 2: Kondenzátory pro povrchovou montáž určené pro použití v elektronických zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60195 (358299) - listopad 2016

Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo