Třída 3546 - Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 61984 ed. 2 (354601) - prosinec 2009 aktuální vydání

Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.12t

460 Kč

ČSN EN 60130-17 (354602) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 17: Předmětová specifikace pro spojovací zařízení dobíjecích baterií, umožňující připojení ve více směrech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60130-9 ed. 2 (354602) - prosinec 2011 aktuální vydání

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 175500 (354607) - červen 1998

Dílčí specifikace - Příslušenství kabelových vývodů pro konektory včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 175300 (354608) - červenec 1997 aktuální vydání

Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz

440 Kč

ČSN EN 175101-802 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji s velkým počtem kontaktů se základní sítí 2,54 mm ve 3 nebo 4 řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 175101-809 ed. 2 (354610) - leden 2005 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 175201-804 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Kruhové konektory - Kulaté kontakty průměru 1,6 mm, šroubovací spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 175301-801 ed. 2 (354610) - červen 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 175301-803 ed. 2 (354610) - leden 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 807-8 (354610) - červenec 2002

Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory se čtyřmi signálními kontakty a uzemňovacím kontaktem pro stínění kabelu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-1 (354620) - leden 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a pokyny k přípravě předmětových specifikací hodnocené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-10 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 10: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce), obrácený typ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-12 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 12: Předmětová specifikace pro rozměry, všeobecné požadavky a zkoušky (typových) řad objímek pro integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-13 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 13: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) s volnými konektory pro nepřístupné izolované posunuté zakončení (ID)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-14 (354620) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 14: Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkofrekvenční audio a video aplikace jako audio, video a audio-vizuální zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-2 (354620) - květen 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 60603-3 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 3: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-4 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 4: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 1,91 mm (0,075 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-5 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 5: Přímé a nepřímé konektory pro dvoustranné desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-6 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 6: Přímé konektory a konektory desek s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce) pro jednostranné nebo dvoustranné desky s plošnými spoji s jmenovitou tloušťkou 1,6 mm (0,063 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (354620) - červen 2010 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, A2 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

970 Kč

ČSN EN 60603-7-1 ed. 3 (354620) - listopad 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60603-7-2 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-4 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-41 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-41: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-5 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-51 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-51: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (354620) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60603-7-71 (354620) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-81 (354620) - srpen 2016

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60603-7-82 (354620) - duben 2017

Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60603-8 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 8: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji pro základní síť 2,54 mm (0,1 palce) se čtvercovými kolíkovými kontakty o průřezu 0,63 mm x 0,63 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-9 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 9: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji, zadní panely a připojení kabelů, základní síť 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61074-4-108 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-108: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelové konektory s rozestupem 25 mm na deskách s plošnými spoji se základní sítí 2,5 mm a integrovanou stínící funkcí, určené pro příčnou hustotu montáže 15 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-1 (354621) - leden 2007 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

530 Kč

ČSN EN 61076-2 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-2-001 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-102 (354621) - březen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-2-103 (354621) - únor 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-103: Kruhové konektory - Dílčí specifikace pro řadu vícepólových konektorů (typ 'XLR')

440 Kč

ČSN EN 61076-2-104 ed. 2 (354621) - květen 2015 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-105 (354621) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-105: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-106 (354621) - březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61076-2-107 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-109 (354621) - prosinec 2014

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-109: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 × 1 se závitovou aretací pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-113 (354621) - září 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61076-3 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-001 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61076-3-100 (354621) - říjen 2000

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3-100: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovými pouzdry s nevyměnitelnými páskovými kontakty vzdálenými 1,27 mm ve dvou řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-3-101 (354621) - září 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3: Obdélníkové konektory - Oddíl 101: Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovým pláštěm a nevyměnitelnými obdélníkovými kontakty v síti 1,27 mm x 2,54 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-3-103 (354621) - říjen 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-103: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace pro jednořadé konektory s nevýměnnými kontakty s roztečí 1,25 mm, pro připojení plochých kabelů užívaných pro rychlý sériový přenos dat (HSSDC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61076-3-104 ed. 3 (354621) - prosinec 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61076-3-106 (354621) - červen 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61076-3-112 (354621) - prosinec 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-112: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro obdélníkové konektory se čtyřmi kontakty pro velmi rychlé sériové sběrnice pro spotřební audio/video zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-3-114 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-114: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro frekvence do 600 MHz pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 11 v souladu s IEC 61076-3-106 - Bajonetové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-115 (354621) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-115: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití s 8pólovými stíněnými a nestíněnými konektory pro frekvence do 600 MHz pro průmyslové prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 12 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkový typ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-116 (354621) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-116: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8-pólových stíněných a nestíněných konektorech pro frekvence do 600 Mhz pro průmyslové použití zahrnující IEC 60603 sérii rozhraní - Varianta 13 podle IEC 61076-3-106 - pružná svorka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61076-3-117 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-117: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8pólových stíněných a nestíněných konektorech pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 14 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-118 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-118: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory, 4pólové + PE, se západkovým spojením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-3-120 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-122 (354621) - prosinec 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-4 (354621) - červenec 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných nízkofrekvenčních, analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Dílčí specifikace - Konektory pro desky s plošnými spoji

340 Kč

ČSN EN 61076-4-001 (354621) - říjen 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 001: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-100 (354621) - srpen 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-100: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro modulární nepřímé konektory se sítí 2,5 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-101 (354621) - červenec 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 61076-4-102 (354621) - červen 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 102: Předmětová specifikace pro dvě samostatné připojovací části konektorů pro vícenásobné užití v zasouvacích jednotkách s předběžným středěním, kódováním a předstihem a opatřené metrickou sítí podle IEC 60917

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-103 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-103: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se stíněním, základní síť 2,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-104 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-104: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory, základní síť 2,0 mm s vývody na násobné síti 0,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-105 (354621) - květen 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 105: Předmětová specifikace pro kruhové konektory o průměru 9 mm s 3 až 8 kontakty pro všestranné použití včetně telekomunikací a audio průmyslu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-107 (354621) - červenec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-107: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro stíněné nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,0 mm, pevný díl s pájenými a zalisovanými zakončeními a volný díl s nepřístupnými zakončeními typu zařezávané a zamačkávané spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-110 (354621) - srpen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-110: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelový konektorový systém se západkou se základní sítí 2,0 mm včetně úplného stínění a funkce západky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-111 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-111: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé napájecí konektorové moduly pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely s rychlým spojováním a základní sítí 2,5 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-113 (354621) - srpen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Konektory pro desky s plošnými spoji - Část 4-113: Předmětová specifikace pro nepřímé pětiřadé konektory se sítí 2,54 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely ve sběrnicových aplikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-4-114 (354621) - leden 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-114: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se sítí 1 mm x 1,5 mm a s integrovanou funkcí stínění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61076-4-115 (354621) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 61076-4-116 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 61076-7 (354621) - červenec 2001

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 7: Příslušenství kabelových vývodů se stanovenou jakostí včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti - Dílčí specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-7-001 (354621) - květen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-001: Příslušenství kabelových vývodů - Vzorová předmětová specifikace

190 Kč

ČSN EN 61076-7-100 (354621) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 7-100: Příslušenství kabelových vývodů - Předmětová specifikace pro metrické kabelové těsnění skládající se z integrovaného dílu obdélníkové nebo kruhové konektorové krytky pro vysoké zatížení a těsnícího systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-111 (354621) - červenec 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-111: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory se závitovou aretací M12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-119 (354621) - červenec 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-119: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro nestíněné, volné a pevné 10pólové konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-123 (354621) - duben 2020

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3 - 123: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro hybridní konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí, pro napájení a přenos dat optickými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124 (354621) - říjen 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

582 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-100 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-100: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 20 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-101 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-101: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 40 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-102 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63171-1 (354622) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Předmětová specifikace pro 2pólové, stíněné nebo nestíněné, volné a pevné konektory - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 1 - měděné konektory provedení LC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63171-6 (354622) - srpen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 6: Předmětová specifikace pro 2pólové a 4pólové (datové/napájecí), stíněné, volné a pevné konektory pro přenos energie a dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč