Třída 3597 - Pomůcky pro obsluhu

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN 35 9701 (359701) - prosinec 1993

Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky

125 Kč

ČSN 35 9703 (359703) - září 1983

Vybíjecí tyče

125 Kč

ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

570 Kč

ČSN 35 9706 (359706) - listopad 1993

Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - březen 2011

Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

230 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN IEC 60895 ed. 3 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60832-1 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče

440 Kč

ČSN EN 60832-2 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení

550 Kč

ČSN EN 61057 ed. 2 (359714) - duben 2018 aktuální vydání

Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky

590 Kč

ČSN EN 60984 (359715) - únor 1996

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.99t, A1 4.03t, Oprava 1 8.07t, Oprava 2 8.07t, Oprava 3 8.07t

725 Kč

ČSN EN 60903 ed. 2 (359716) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 9.07t

570 Kč

ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

590 Kč

ČSN EN 61219 (359718) - březen 1997

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN EN 61235 (359719) - květen 1997

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 8.07t, Oprava 3 8.07t, Oprava 1 8.07t

410 Kč

ČSN EN 61229 (359720) - listopad 1997

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, A2 4.03t, Oprava 1 8.07t

620 Kč

ČSN EN 61318 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 3. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 61318 ed. 2 (359721) - březen 2022

Práce pod napětím - Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné pro nástroje, předměty a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61230 ed. 2 (359722) - červenec 2009 aktuální vydání

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

570 Kč

ČSN EN 61236 ed. 2 (359723) - říjen 2011 aktuální vydání

Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 61243-1 (359724) - leden 2006

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.10t, Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 26. květnu 2024 (přejít na náhradu).

812 Kč

ČSN EN 61243-2 (359724) - prosinec 1999

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.01t, A2 3.03t, Oprava 2 9.07t, Oprava 1 9.07t

670 Kč

ČSN EN 61243-3 ed. 3 (359724) - červenec 2015

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

590 Kč

ČSN EN 61243-5 (359724) - prosinec 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.22t, Z2 4.22t

Norma bude zrušena k 3. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

614 Kč

ČSN EN IEC 61243-1 ed. 2 (359724) - prosinec 2021

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

590 Kč

ČSN EN IEC 62271-213 (359724) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 213: Systém detekce a indikace napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50286 (359725) - březen 2000

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

250 Kč

ČSN EN 50321-1 (359725) - říjen 2018

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 6.20t

380 Kč

ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) - březen 2011 aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

340 Kč

ČSN EN 50365 (359727) - listopad 2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

230 Kč

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) - červenec 2015 aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

350 Kč

ČSN EN IEC 62819 (359729) - srpen 2023

Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) - únor 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

460 Kč

ČSN EN IEC 61472-2 (359732) - říjen 2021

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV

230 Kč

ČSN EN 61477 ed. 2 (359733) - únor 2010 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61478 (359734) - září 2002

Práce pod napětím - Izolační žebříky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

475 Kč

ČSN EN 61479 (359735) - březen 2002

Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.03t

565 Kč

ČSN EN 61481-1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

590 Kč

ČSN EN 61481-2 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

570 Kč

ČSN EN IEC 62271-215 (359736) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 215: Fázovací soupravy k použití s VDIS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - květen 2004

Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče

340 Kč

ČSN EN 61111 (359738) - únor 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

370 Kč

ČSN EN 61112 (359739) - březen 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

460 Kč

ČSN EN 50186-1 (359740) - říjen 1999

Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1kV - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 50186-2 (359740) - říjen 1999

Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Národní přílohy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

ČSN EN 50508 (359741) - listopad 2009

Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV

440 Kč

ČSN EN 62192 (359742) - únor 2010

Práce pod napětím - Izolační lana

230 Kč

ČSN EN 61482-2 (359743) - říjen 2020

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (359743) - duben 2020

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku

550 Kč

ČSN 35 9756 (359756) - červenec 1975

Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra

32 Kč

ČSN 35 9759 (359759) - červen 2007

Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení

350 Kč

ČSN EN 62237 (359765) - únor 2006

Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení

340 Kč
foo