ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) Aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. Řízený a vynucený elektrický oblouk ve zkušebním obvodu se používá pro klasifikaci materiálu a oblečení ve dvou definovaných třídách ochrany proti oblouku.
Tato mezinárodní norma není určena k měření jmenovitých hodnot oblouku (ATPV , ELIM nebo EBT ). Postupy určování těchto jmenovitých hodnot oblouku pomocí otevřeného oblouku pro zkoušení jsou popsány v IEC 61482 1-1.
Jiné účinky než jsou tepelné účinky elektrického oblouku, jako je hluk, světelné emise, nárůst tlaku, horký olej, úraz elektrickým proudem, důsledky tělesného a duševního šoku nebo toxickými vlivy, nejsou předmětem této normy.
Ochranné oblečení pro práci, při které se záměrně používá elektrický oblouk, např. svařování, plazmový hořák, nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728)
Katalogové číslo 97847
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963978475
Tato norma nahradila ČSN EN 61482-1-2 (359728) z října 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61482-1-1 (359743)
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni