ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (359743)

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody ke stanovení odolnosti materiálů a obleků proti tepelnému účinku oblouku nebo sestav oblečení určených pro použití v oblečení pro pracovníky, pokud existuje nebezpečí elektrického oblouku.
Pro stanovení hodnot materiálů, obleků nebo sestav obleků ELIM, ATPV nebo EBT se používá otevřený oblouk za kontrolovaných laboratorních podmínek.
POZNÁMKA 1 - Uživatel může, pokud chce, klasifikovat ochrannou výkonnost oblouku do úrovní ochrany hodnocení oblouku na základě hodnot ELIM, ATPV a/nebo EBT, které nejlépe odpovídají různým úrovním nebezpečí a rizik, které mohou vyplynout z analýzy rizik uživatele.
POZNÁMKA 2 - Tento dokument není zaměřen na třídění ochrany materiálu a oblečení do ochranných tříd oblouku. Postupy určující tyto třídy ochrany oblouku APC1 a APC2 jsou specifikovány v IEC 61482-1-2, která používá pro zkoušení omezený oblouk.
POZNÁMKA 3 - Tato zkušební metoda není určena a není vhodná k vyhodnocení toho, zda materiály nebo obleky jsou odolné proti hoření nebo ne, protože se na ně vztahuje IEC 61482-2.
Tento dokument se netýká jiných účinků než tepelných účinků elektrického oblouku, jako je hluk, emise světla, nárůst tlaku, horký olej, elektrický šok, důsledky fyzického a duševního šoku nebo toxické vlivy.
Ochranné oblečení pro práci záměrně využívající elektrický oblouk, např. svařování elektrickým obloukem, plazmový hořák, není předmětem tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (359743)
Katalogové číslo 509890
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135098903
Tato norma nahradila ČSN EN 61482-1-1 (359743) z března 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61482-1-1 (359743)
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

ČSN EN 61482-2 (359743)
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky