ČSN EN 61482-2 (359743)

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky

ČSN EN 61482-2 Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61482 platí pro ochranné oblečení, používané pro práci, při které existuje nebezpečí elektrického oblouku.
Tento dokument uvádí požadavky a zkušební metody pro materiály a oděvy pro ochranné oblečení elektrotechniků proti tepelným účinkům elektrického oblouku.
Požadavky tohoto dokumentu se netýkají úrazu elektrickým proudem. Uvedená norma platí v kombinaci s normami zahrnujícími úrazy elektrickým proudem.
Tento dokument se netýká jiných účinků než tepelných účinků elektrického oblouku, jako je hluk, emise světla, nárůst tlaku, horký olej, elektrický šok, důsledky fyzického a duševního šoku nebo toxické vlivy.
Tento dokument nepokrývá ochranu očí, obličeje, hlavy, rukou a nohou před nebezpečím elektrického oblouku.
POZNÁMKA - Požadavky a zkoušky týkající se nebezpečí elektrického oblouku na tyto části těla se zkoumají.
Ochranné oblečení pro práci záměrně využívající elektrický oblouk, např. svařování elektrickým obloukem, plazmový hořák není předmětem tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN 61482-2 (359743)
Katalogové číslo 511045
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135110452
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728)
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

ČSN EN 61482-1-1 (359743)
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (359743)
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku