ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) Aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

ČSN EN 50340 ed. 2 Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká zařízení pro stříhání kabelů používané pro ověření beznapěťového stavu kabelu podle pravidel uvedených v EN 50110-1.
Pro zařízení na stříhání kabelů platí následující limity:
- tlak nižší než 1 000 bar nebo tlak (bar) objem(l) menší než 10 000;
- kapalina vně kategorií uvedených v článku 9 skupina 1 směrnice pro tlaková zařízení (výbušná, extrémně hořlavá, vysoce hořlavá, hořlavá (kde nejvyšší dovolená teplota je nad bodem vzplanutí), velmi toxická, toxická, oxidační)).
Zařízení na stříhání kabelů podle této normy se používají v soustavách se jmenovitým napětím do AC 30 kV a jmenovitými kmitočty do 60 Hz a musí být používáno v provozu pomocí nohy nebo ruky. Tato evropská norma se netýká zařízení na stříhání kabelů s motorovým pohonem.
Tato norma může být přiměřeně aplikována i na zařízení používaná v sítích se jmenovitým napětím nad AC 30 kV, ale pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti musí být odsouhlaseny mezi výrobcem a zákazníkem doplňující požadavky a zkoušky.
Tato zařízení nejsou určena pro použití na kabelech se speciálním pancířem nebo ocelovými drátky nebo ocelovými páskami o průměru vyšším než 1 mm nebo o tloušťce větší než 1 mm.

Označení ČSN EN 50340 ed. 2 (359726)
Katalogové číslo 87470
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2011
Datum účinnosti 1. 4. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963874708
Tato norma nahradila ČSN EN 50340 (359726) z května 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)