ČSN EN IEC 62819 (359729)

Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN IEC 62819 Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro chrániče očí, obličeje a hlavy používané při práci, pokud existuje nebezpečí elektrického oblouku.
Takové chrániče se skládají z jednoho nebo několika prostředků (např. kukla, brýle, baclava, obličejové štíty, přilby atd.), které je možné vzájemně kombinovat, aby poskytly pro zamýšlené použití ochranu očí, obličeje a hlavy.
Tento dokument obsahuje výkonnostní požadavky na chrániče a jednotlivé ochranné prostředky s ohledem na tepelná, optická a mechanická nebezpečí elektrického oblouku.
Kvůli omezením zkušebního zařízení při obloucích s velmi vysokou energií není chráničům přiřazeno hodnocení oblouku nad 4 100 kJ/m2 (100 cal/cm2).
Tento dokument nezahrnuje ochranu před úrazem elektrickým proudem, hlukem, následky fyzických a psychických šoků a toxickými vlivy způsobenými elektrickým obloukem.
Tento dokument nezahrnuje chrániče pro práci úmyslně používající elektrický oblouk, např. obloukové svařování, plazmový hořák.
Tento dokument nezahrnuje obličejové clony pro snížení elektrického pole uvnitř vodivého oblečení podle IEC 60895.
Jakákoli další tvrzení výrobce o ochraně před jinými nebezpečími pro oči nebo obličej (např. záření při svařování, nebezpečí při hašení požáru) jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu.
Produkty navržené a vyrobené podle tohoto dokumentu přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že je používají kvalifikované osoby v souladu s bezpečnými pracovními postupy a pokyny.

Označení ČSN EN IEC 62819 (359729)
Katalogové číslo 517808
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135178087
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo