ČSN EN 61481-1 (359736)

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

ČSN EN 61481-1 Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61481 se vztahuje na přenosné fázovací soupravy kapacitního typu, které mají být použity v elektrických soustavách pro střídavé napětí vyšší než 1 kV a kmitočty 50 Hz a/nebo 60 Hz.
Tato norma se vztahuje na:
- Jednopólové fázovací soupravy kapacitního typu pracující s paměťovým systémem až do AC 36 kV;
- Dvoupólové fázovací soupravy kapacitního typu pracující s bezdrátovým připojením až do AC 245 kV.
Tato norma je použitelná pro fázovací soupravy kapacitního typu používané v kontaktu s holými vodivými částmi k porovnání:
- jako kompletní zařízení včetně izolační části nebo
- jako samostatné zařízení, které se připevní na izolační tyč a na kterou se jako na samostatný nástroj nevztahuje tato norma.
POZNÁMKA: Některé díly, jako jsou dotyková elektroda nebo izolační část fázovací soupravy jako kompletní zařízení mohou být rozebrány.
Některá omezení jejich používání platí v případě průmyslově smontovaného rozváděče a pro venkovní elektrická drážní zařízení (viz příloha A).
Zařízení, které je navrženo k provádění jiných funkcí, než porovnávání fází jsou rozdílná zařízení a nejsou předmětem této normy. Například zařízení navržené k používání jako zkoušečka napětí není předmětem této normy (viz příloha A).
Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou využívány osobami vyškolenými pro práci v souladu s pracovní metodou pod napětím na vzdálenost a návodu k používání.
Pokud není stanoveno jinak, všechna napětí definovaná v této normě se týkají sdruženého napětí třífázových soustav. Pro určení provozního napětí v jiných soustavách, by mělo být použito sdružené napětí nebo fázové napětí.

Označení ČSN EN 61481-1 (359736)
Katalogové číslo 97844
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963978444
Tato norma nahradila ČSN EN 61481 (359736) z března 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61481-2 (359736)
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV