ČSN EN 61481-2 (359736)

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

ČSN EN 61481-2 Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61481 se vztahuje na přenosné fázovací soupravy odporového typu, které mají být použity na elektrických soustavách pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV a kmitočtech 50 Hz a/nebo 60 Hz.
Tato norma se vztahuje na fázovací soupravy odporového typu používané v kontaktu s holými vodivými částmi, které mají být porovnány:
- jako kompletní zařízení, včetně jeho izolační části nebo
- jako samostatné zařízení, které se přizpůsobí izolační tyči, a na kterou se jako na samostatný nástroj nevztahuje tato norma.
POZNÁMKA: Některé díly, jako je dotyková elektroda nebo izolační části fázovací soupravy jako kompletní zařízení mohou být rozebrány.
Některá omezení jejich používání platí v případě průmyslově smontovaného rozváděče a pro venkovní elektrická drážní zařízení (viz příloha A).
Zařízení, které je navrženo k provádění jiných funkcí, než porovnávání fází jsou rozdílná zařízení a nejsou předmětem této normy. Například zařízení navržené k používání jako zkoušečka napětí není předmětem této normy (viz příloha A).
Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou využívány osobami vyškolenými pro práci pod napětím na vzdálenost a návodem k používání.
Pokud není stanoveno jinak, všechna napětí definovaná v této normě se týkají sdruženého napětí třífázových soustav. Pro určení provozního napětí v jiných soustavách, by mělo být použito sdružené napětí nebo fázové napětí.

Označení ČSN EN 61481-2 (359736)
Katalogové číslo 97842
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963978420
Tato norma nahradila ČSN EN 61481 (359736) z března 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61481-1 (359736)
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV