ČSN EN 1097-1 (721194) Nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This document specifies the reference method used for type testing and in case of dispute, for determining the resistance to wear of coarse aggregates (main text) and aggregates for railway ballast (Annex A) by abrasion in the micro-Deval apparatus. Other methods can be used for other purposes, such as factory production control, provided that an appropriate working relationship with the relevant reference method has been established.
This document applies to natural, manufactured, recycled or lightweight (LWA) aggregates.
The reference test is performed with the addition of water. Annex B gives details of how the test can be performed without the addition of water.
Annex A specifies the method to determine the resistance to wear of aggregates for railway ballast without abrasive charge.
Annex C specifies the test performed with alternative narrow size fractions.
Annexes D and E specify methods for determining the wear of fine aggregates.
Precision data for the reference test method are given in Annex F.
Annex A is normative and Annexes B, C, D, E and F are informative.
WARNING - The use of this part of EN 1097 can involve hazardous materials, operations and equipment (such as dust, noise and heavy lifts). It does not purport to address all of the safety or environmental problems associated with its use. It is the responsibility of users of this document to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel and the environment prior to application of this document, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.

Označení ČSN EN 1097-1 (721194)
Katalogové číslo 518951
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135189519
Tato norma nahradila ČSN EN 1097-1 (721194) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1097-10 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

ČSN EN 1097-11 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

ČSN EN 1097-2 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

ČSN EN 1097-3 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

ČSN EN 1097-4 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

ČSN EN 1097-5 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

ČSN EN 1097-6 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

ČSN EN 1097-7 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

ČSN EN 1097-8 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

ČSN EN 1097-9 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

foo