ČSN EN 1097-3 (721194)

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

ČSN EN 1097-3 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1097-3:1998. Evropská norma EN 1097-3:1998 má status české technické normy. Tato třetí část evropské normy určuje postupy pro stanovení sypné hmotnosti suchého volně sypaného kameniva a výpočet mezerovitosti. Zkušební metoda se používá pro přírodní a umělé kamenivo až do maximálního zrna 63 mm. Metoda pro stanovení sypné hmotnosti fileru v petroleji je uvedena v příloze A. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN EN 1097-3 (72 1194) byla vydána v srpnu 1999. S účinností od prosince 1999 se ruší ČSN ISO 6782 Kamenivo do betonu - Stanovení sypné hmotnosti (72 1171) z února 1994, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 1097-3 (721194)
Katalogové číslo 55378
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963553788
Změny a opravy Z1 11.01t
Tato norma nahradila ČSN ISO 6782 (721171) z února 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1097-1 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 1097-10 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

ČSN EN 1097-11 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

ČSN EN 1097-2 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

ČSN EN 1097-4 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

ČSN EN 1097-5 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

ČSN EN 1097-6 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

ČSN EN 1097-7 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

ČSN EN 1097-8 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

ČSN EN 1097-9 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška