ČSN ISO 937 (576023) Nové vydání

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Referenční metoda

ČSN ISO 937 Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Referenční metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu dusíku v mase a masných výrobcích podle Kjeldahlova principu. Zkušební podíl se rozloží koncentrovanou kyselinou sírovou za použití síranu měďnatého jako katalyzátoru za účelem přeměny organického dusíku na amonné ionty; amoniak uvolněný po alkalizaci se destiluje do přebytku roztoku kyseliny borité a titruje kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou. Obsah dusíku ve vzorku se vypočítá z množství amoniaku.

Označení ČSN ISO 937 (576023)
Katalogové číslo 519277
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135192779
Tato norma nahradila ČSN ISO 937 (576023) z června 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo