Třída 57 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 57 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 707 (570003) - listopad 2009 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků

440 Kč

ČSN EN ISO 14675 (570004) - červenec 2003

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8086 (570005) - prosinec 2006

Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování

190 Kč

ČSN EN 14131 (570072) - únor 2004

Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 14637 (570102) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

262 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - září 2021 aktuální vydání

Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 57 0104-4 (570104) - květen 1984

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.97t, Z1 4.97t

294 Kč

ČSN 57 0105 (570105) - květen 1964

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 11.80, Zc 3.85, Zd 6.86, Z5 1.03t

582 Kč

ČSN 57 0105-11 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-13 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

65 Kč

ČSN 57 0105-2 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 57 0105-3 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-4 (570105) - srpen 1978

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.96t, Z2 6.99t, Z3 10.00t

326 Kč

ČSN 57 0106 (570106) - říjen 1963

Metody zkoušení mražených mléčných výrobků

340 Kč

ČSN EN ISO 7328 (570106) - březen 2009 aktuální vydání

Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 57 0107 (570107) - listopad 1965

Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.72, Zb 5.79, Zc 3.81, Zd 7.84, Z5 9.10t

382 Kč

ČSN 57 0108 (570108) - leden 1966

Metody zkoušení másla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 3.81, Z3 3.97t, Z4 9.08t

404 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - červenec 2020 aktuální vydání

Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 57 0111-1 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0111-12 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 12: Stanovení pH

65 Kč

ČSN 57 0111-2 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám

125 Kč

ČSN 57 0111-3 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 57 0111-5 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 57 0111-7 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 57 0111-8 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 8: Stanovení titrační kyselosti

65 Kč

ČSN ISO 18252 (570113) - únor 2007

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN 57 0146 (570146) - květen 1964

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv

230 Kč

ČSN 57 0146-3 (570146) - leden 2018 aktuální vydání

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek

125 Kč

ČSN ISO 1443 (570147) - září 1994

Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku

125 Kč

ČSN ISO 2917 (570166) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda

190 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela

190 Kč

ČSN 57 0190 (570190) - duben 1973

Metody zkoušení včelího medu

340 Kč

ČSN 57 0191 (570191) - prosinec 2022

Stanovení hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

125 Kč

ČSN ISO 12081 (570514) - prosinec 2012

Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda

190 Kč

ČSN ISO 10932 (570515) - únor 2012

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků

350 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 488 (570517) - říjen 2010

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera

230 Kč

ČSN ISO 14461-1 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií

350 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění

340 Kč

ČSN ISO 8070 (570519) - leden 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - leden 2006 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek

230 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - březen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 11868 (570522) - říjen 2008

Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - září 2008

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - září 2008

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 11815 (570525) - únor 2008

Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel

230 Kč

ČSN ISO 17997-1 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14891 (570527) - listopad 2002

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - srpen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - listopad 2016 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN ISO 15151 (570529) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 57 0530 (570530) - květen 1972

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79t, Z2 12.98t, Z3 9.06t, Z4 8.10t

1 096 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - září 2008 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - květen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - únor 2017 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry

230 Kč

ČSN 57 0533 (570533) - květen 1997

Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin

125 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - listopad 2011 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN ISO 6731 (570535) - prosinec 2011 aktuální vydání

Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 57 0537 (570537) - leden 1999

Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce

125 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 57 0539 (570539) - leden 1999

Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk

125 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - listopad 2021 aktuální vydání

Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - říjen 2010 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod

230 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - srpen 2010 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - prosinec 2004 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - březen 2009 aktuální vydání

Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20647 (570546) - prosinec 2020

Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - prosinec 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí

230 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22160 (570549) - říjen 2007

Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3976 (570550) - prosinec 2007

Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla

230 Kč

ČSN ISO 3356 (570551) - květen 2011

Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy

190 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - prosinec 2009 aktuální vydání

Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.08t

255 Kč

ČSN EN ISO 22184 (570554) - srpen 2021

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - březen 2009 aktuální vydání

Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22579 (570556) - srpen 2021

Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23758 (570557) - únor 2022

Směrnice pro validaci kvalitativních screeningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v mléce a mléčných výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 3728 (570561) - prosinec 2006

Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 12779 (570580) - listopad 2013

Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - listopad 2013

Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 5548 (570599) - prosinec 2015

Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 57 0645 (570645) - únor 2000 aktuální vydání

Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0660 (570660) - únor 2000 aktuální vydání

Smetana (tekutá) - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - únor 2010 aktuální vydání

Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN 57 0701 (570701) - únor 2000 aktuální vydání

Zahuštěné mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN ISO 2911 (570730) - květen 2011

Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6734 (570731) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN 57 0801 (570801) - březen 2000 aktuální vydání

Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0802 (570802) - květen 2011

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 6091 (570803) - říjen 2011

Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 15322 (570829) - říjen 2006

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test)

190 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - únor 2010 aktuální vydání

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 5765-1 (570831) - leden 2004

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy

230 Kč

ČSN ISO 5765-2 (570831) - leden 2004

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy

230 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - leden 2005

Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 8069 (570833) - září 2007

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů

230 Kč

ČSN ISO 8156 (570835) - prosinec 2008

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti

230 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - únor 2012

Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií

230 Kč

ČSN EN ISO 5534 (571003) - leden 2005

Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 24223 (571005) - červen 2022

Sýr - Návod na přípravu vzorku pro fyzikální a chemické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5943 (571006) - červen 2007 aktuální vydání

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 23319 (571007) - prosinec 2022

Sýry a tavené sýrové výrobky, kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda

340 Kč

ČSN ISO 3432 (571008) - září 2010

Sýry - Stanovení obsahu tuku - Butyrometr pro Van Gulikovu metodu

190 Kč

ČSN ISO 3433 (571009) - září 2010

Sýry - Stanovení obsahu tuku - Van Gulikova metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9233-1 (571010) - listopad 2018 aktuální vydání

Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9233-2 (571010) - listopad 2018 aktuální vydání

Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 57 1121 (571121) - březen 2000 aktuální vydání

Tvaroh - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 1854 (571176) - březen 2009 aktuální vydání

Syrovátkový sýr - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 57 1300 (571300) - březen 2000 aktuální vydání

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN P ISO/TS 2963 (571301) - srpen 2007

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu kyseliny citronové - Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN ISO 12082 (571302) - srpen 2007

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel a okyselujících/pH regulujících činidel, vyjádřených jako kyselina citronová

125 Kč

ČSN ISO 7889 (571420) - únor 2004

Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

230 Kč

ČSN ISO 13580 (571422) - prosinec 2007

Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - prosinec 2012

Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 27205 (571424) - listopad 2010

Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika

230 Kč

ČSN EN ISO 3727-1 (571603) - září 2003 aktuální vydání

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 1: Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 3727-2 (571603) - září 2003 aktuální vydání

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 2: Stanovení obsahu tukuprosté sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 3727-3 (571603) - září 2003

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 3: Výpočet obsahu tuku

125 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - duben 2005 aktuální vydání

Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 1738 (571605) - září 2008

Máslo - Stanovení obsahu soli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.08t

210 Kč

ČSN 57 2109 (572109) - červenec 1997 aktuální vydání

Slepičí vejce konzumní tříděná

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 11.97, opr. 3.98, Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 57 2301 (572301) - březen 1991

Vaječné výrobky. Vaječná hmota

230 Kč

ČSN 57 5001 (575001) - srpen 2003

Směrnice pro senzorické posuzování ryb a ostatních mořských živočichů v laboratořích

340 Kč

ČSN 57 5013 (575013) - srpen 2001

Zmrazené bloky rybích filetů, drceného rybího masa a směsi filetů a drceného masa

190 Kč

ČSN 57 5020 (575020) - srpen 2002

Zmrazené rybí filety

125 Kč

ČSN 57 5021 (575021) - srpen 2002

Zmrazené syrové olihně

125 Kč

ČSN 57 5023 (575023) - srpen 2002

Sušené žraločí ploutve

125 Kč

ČSN 57 6010 (576010) - červenec 1985

Maso a masné výrobky. Termíny a definice

230 Kč

ČSN 57 6011 (576011) - červen 2007

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

190 Kč

ČSN ISO 1444 (576020) - prosinec 1997

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku

125 Kč

ČSN 57 6021 (576021) - srpen 1999

Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN ISO 1841-1 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda

125 Kč

ČSN ISO 1841-2 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 937 (576023) - červen 2002

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN PN-A-82109 (576024) - únor 2014

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)

190 Kč

ČSN 57 6510 (576510) - únor 2003

Hovězí maso pro výsek

125 Kč

ČSN 57 6540 (576540) - únor 2003

Vepřové maso pro výsek

125 Kč

ČSN 57 6570 (576570) - únor 2003

Telecí maso pro výsek

125 Kč
foo