Třída 5714 - Ostatní mléčné výrobky, jogurt, kasein apod.

Zobrazit obsah třídy 57 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7889 (571420) - únor 2004

Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.24t

355 Kč

ČSN ISO 13580 (571422) - prosinec 2007

Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - prosinec 2012

Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 27205 (571424) - listopad 2010

Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika

230 Kč
foo