Třída 5760 - Maso a masné výrobky

Zobrazit obsah třídy 57 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 6010 (576010) - červenec 1985

Maso a masné výrobky. Termíny a definice

230 Kč

ČSN 57 6011 (576011) - červen 2007

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

190 Kč

ČSN ISO 1444 (576020) - prosinec 1997

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku

125 Kč

ČSN 57 6021 (576021) - srpen 1999

Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN ISO 1841-1 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda

125 Kč

ČSN ISO 1841-2 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 937 (576023) - červen 2002

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN PN-A-82109 (576024) - únor 2014

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)

190 Kč