Třída 5705 - Mléko

Zobrazit obsah třídy 57 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 12081 (570514) - prosinec 2012

Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda

190 Kč

ČSN ISO 10932 (570515) - únor 2012

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků

350 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 488 (570517) - říjen 2010

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera

230 Kč

ČSN ISO 14461-1 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií

350 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění

340 Kč

ČSN ISO 8070 (570519) - leden 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - leden 2006 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek

230 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - březen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 11868 (570522) - říjen 2008

Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - září 2008

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - září 2008

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 11815 (570525) - únor 2008

Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel

230 Kč

ČSN ISO 17997-1 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14891 (570527) - listopad 2002

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - srpen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - listopad 2016 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN ISO 15151 (570529) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 57 0530 (570530) - květen 1972

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79t, Z2 12.98t, Z3 9.06t, Z4 8.10t

1 096 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - září 2008 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - květen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - únor 2017 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry

230 Kč

ČSN 57 0533 (570533) - květen 1997

Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin

125 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - listopad 2011 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN ISO 6731 (570535) - prosinec 2011 aktuální vydání

Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 57 0537 (570537) - leden 1999

Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce

125 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 57 0539 (570539) - leden 1999

Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk

125 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - listopad 2021 aktuální vydání

Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - říjen 2010 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod

230 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - srpen 2010 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - prosinec 2004 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - březen 2009 aktuální vydání

Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20647 (570546) - prosinec 2020

Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - prosinec 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí

230 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22160 (570549) - říjen 2007

Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3976 (570550) - prosinec 2007

Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla

230 Kč

ČSN ISO 3356 (570551) - květen 2011

Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy

190 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - prosinec 2009 aktuální vydání

Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.08t

255 Kč

ČSN EN ISO 22184 (570554) - srpen 2021

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - březen 2009 aktuální vydání

Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22579 (570556) - srpen 2021

Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23758 (570557) - únor 2022

Směrnice pro validaci kvalitativních screeningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v mléce a mléčných výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 3728 (570561) - prosinec 2006

Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 12779 (570580) - listopad 2013

Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - listopad 2013

Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 5548 (570599) - prosinec 2015

Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč