Třída 5701 - Metody zkoušení

Zobrazit obsah třídy 57 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 14637 (570102) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

262 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - září 2021 aktuální vydání

Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 57 0104-4 (570104) - květen 1984

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.97t, Z1 4.97t

294 Kč

ČSN 57 0105 (570105) - květen 1964

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 11.80, Zc 3.85, Zd 6.86, Z5 1.03t

582 Kč

ČSN 57 0105-11 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-13 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

65 Kč

ČSN 57 0105-2 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 57 0105-3 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-4 (570105) - srpen 1978

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.96t, Z2 6.99t, Z3 10.00t

326 Kč

ČSN 57 0106 (570106) - říjen 1963

Metody zkoušení mražených mléčných výrobků

340 Kč

ČSN EN ISO 7328 (570106) - březen 2009 aktuální vydání

Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 57 0107 (570107) - listopad 1965

Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.72, Zb 5.79, Zc 3.81, Zd 7.84, Z5 9.10t

382 Kč

ČSN 57 0108 (570108) - leden 1966

Metody zkoušení másla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 3.81, Z3 3.97t, Z4 9.08t

404 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - červenec 2020 aktuální vydání

Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 57 0111-1 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0111-12 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 12: Stanovení pH

65 Kč

ČSN 57 0111-2 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám

125 Kč

ČSN 57 0111-3 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 57 0111-5 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 57 0111-7 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 57 0111-8 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 8: Stanovení titrační kyselosti

65 Kč

ČSN ISO 5543 (570112) - prosinec 2006

Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 18252 (570113) - únor 2007

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN 57 0146 (570146) - květen 1964

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv

230 Kč

ČSN 57 0146-3 (570146) - leden 2018 aktuální vydání

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek

125 Kč

ČSN ISO 1443 (570147) - září 1994

Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku

125 Kč

ČSN ISO 2917 (570166) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda

190 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela

190 Kč

ČSN 57 0190 (570190) - duben 1973

Metody zkoušení včelího medu

340 Kč