ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) Nové vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže

ČSN P CEN/TS 12101-11 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN P CEN/TS 12101-11 (38 9700)

Tento dokument uvádí minimální požadavky na návrh, instalaci a uvedení do provozu zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla pro uzavřené garáže s nuceným horizontálním prouděním, se sprinklerovou ochranou nebo bez sprinklerové ochrany, na jedné nebo více úrovních, pro osobní a lehká užitková vozidla (max. 3,5 t), aby bylo dosaženo návrhových cílů uvedených v tomto dokumentu.
Tento dokument je použitelný pro garáže s vozidly poháněnými benzínem, naftou, elektřinou, CNG nebo LPG.
POZNÁMKA 1 - Pro účely tohoto dokumentu se pro systémy odvětrávání kouře předpokládá, že vozidla poháněná elektřinou, CNG (stlačený zemní plyn) nebo LPG (zkapalněný ropný plyn) budou mít podobnou HRRNP jako vozidla poháněná benzínem nebo naftou.
POZNÁMKA 2 - Tento dokument se nevztahuje na vozidla poháněné vodíkem.
Tento dokument se vztahuje pouze na tradiční garáže, ve kterých jsou auta zaparkována vedle sebe a mají společné příjezdové pruhy. Nevztahuje se na jiné formy parkovacích systémů, jako jsou stohovací systémy.
Tento dokument se nezabývá požadavky na běžné, provozní větrání.
Tento dokument nezahrnuje žádná jiná rizika než požár vozidel.

Označení ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700)
Katalogové číslo 518980
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135189809
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) z listopadu 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-13 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků - Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly a údržba

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-7 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-8 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla

foo