ČSN EN 12101-7 (389700)

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-7 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se vztahuje na potrubí pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému, pracujícím na principu rozdílů tlaků nebo jako součást zařízení pro odvod kouře a tepla. Tato norma specifikuje požadavky a uvádí odkazy na zkušební metody definované pro potrubí pro odvod kouře a jejich přidružené součásti (např. závěsy a další prvky ověřované při zkoušce), které jsou určeny k instalování v takových zařízeních v budovách. Také stanovuje postup hodnocení shody těchto výrobků s požadavky této normy. Kromě toho jsou zde také uvedena ustanovení o označování a informace o instalaci a údržbě těchto výrobků.
K zabránění duplicity jsou zde odkazy na celou řadu dalších norem. Z tohoto důvodu je potřebné tuto normu pro podrobnosti zkoušení požární odolnosti vykládat ve spojení s EN 1366-8, EN 1366-9 a EN 1366-1, a ve spojení s EN 13501-4 pro příslušnou klasifikaci.
Tato norma nebere v úvahu detaily škodlivých a/nebo korozních účinků, které mohou být způsobeny přítomností chemické látky v atmosféře, které jsou zařízením nasávány úmyslně nebo neúmyslně.
Tato evropská norma platí také pro přidružené součásti používané společně s potrubím pro odvod kouře, jako jsou usměrňovací lopatky a tlumiče hluku, s výjimkou zařízení pro přirozený a nucený odvod kouře a tepla a klapky pro odvod kouře, na které se vztahují samostatné normy.
Potrubí pro jiné použití než v zařízeních pro odvod kouře a tepla, není předmětem této normy.

Označení ČSN EN 12101-7 (389700)
Katalogové číslo 89087
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2011
Datum účinnosti 1. 11. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963890876
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-8 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla