ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) Aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-3 ed. 2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (38 9700)

Tato evropská norma specifikuje vlastnosti výrobků větracích zařízení pro nucený odvod kouře a tepla (ventilátorů) určených k použití jakou součást zařízení pro nucený odvod kouře a tepla ve stavebních objektech.
Dále jsou zde uvedeny zkoušky a metody hodnocení vlastností a kritéria shody výsledků zkoušky posouzení.
Tato evropská norma je platná pro následující výrobky:
a) ventilátory pro odvod kouře a tepla odvětráním;
b) proudové ventilátory pro odvod kouře tepla nebo tepla odvětráním.

Označení ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Katalogové číslo 503570
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135035700
Tato norma nahradila ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-7 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-8 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla