ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) Zrušená norma

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the products characteristics of powered smoke and heat control ventilators (fans) intended to be used as part of a powered smoke and heat control ventilation system in construction works.
It provides test and assessment methods of the characteristics and the compliance criteria of the test assessment results.
This European Standard applies to the following:
a) fans for smoke and heat control ventilation;
b) impulse/jet fans for smoke and heat control ventilation

Označení ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Katalogové číslo 99289
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 104 stran formátu A4
EAN kód 8590963992891
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Tato norma nahradila ČSN EN 12101-3 (389700) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-7 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-8 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla